GRIMMICH Virgil 13.11.1861-13.8.1903

Z Personal
Virgil GRIMMICH
Narození 13.11.1861
Místo narození Kadaň
Úmrtí 13.8.1903
Místo úmrtí Almsee bei Grünau (Rakousko)
Povolání

49- Náboženský nebo církevní činitel

61- Pedagog

GRIMMICH, Virgil (též Franz), * 13. 11. 1861 Kadaň, † 13. 8. 1903 Almsee bei Grünau (Rakousko), filozof, teolog, pedagog

Studoval gymnázium v rodišti, pokračoval v Mostě a v rakouském Kremsmünsteru, kde 1880 vstoupil do noviciátu benediktinského kláštera s řádovým jménem Virgilius. 1881–85 se věnoval teologickým studiím na institutu při augustiniánském klášteře St. Florian v Horním Rakousku; 1884 složil řádové sliby, kněžské svěcení přijal 1885. Na římské papežské univerzitě sv. Tomáše Akvinského studoval 1886–88 filozofii (PhDr.). 1888–97 působil jako profesor na teologickém učilišti kláštera St. Florian, kde vyučoval fundamentální teologii, hebrejštinu a tomistickou filozofii. Vydal učebnici Lehrbuch der theoretischen Philosophie, která se dočkala mnoha dalších vydání (naposledy 2007). G. byl prvním editorem rozsáhlé a mnohokrát reprintované příručky Handbuch der Pastoraltheologie od I. Schücha a A. Polze. Zabýval se též výukou náboženství na gymnáziích. 1897–1901 přednášel jako mimořádný profesor křesťanskou filozofii a pedagogiku na teologické fakultě vídeňské univerzity, na níž získal 1901 doktorát teologie, poté odešel do Prahy, kde pastoračně působil v pražských kostelích sv. Salvatora a sv. Klimenta. V letním semestru 1900/01 byl jako řádný profesor morální teologie povolán na německou Karlo-Ferdinandovu univerzitu. Po půl roce byl zvolen děkanem teologické fakulty a v červenci 1903 rektorem univerzity; vzápětí náhle zemřel. Pohřben byl v Kremsmünsteru.

D: Lehrbuch der theoretischen Philosophie: auf thomistischer Grundlage, Freiburg im Br. 1893; Lehrbuch der allgemeinen Erziehungslehre, Wien 1897; Handbuch der Pastoraltheologie, Innsbruck 1899; Der Seelenbegriff in der neueren Philosophie, Wien 1899; Der Religionsunterricht an unseren Gymnasien, tamtéž 1903.

L: Catalogus cleri, 1901; Linzer Volksblatt für Stadt und Land 15. 8. 1903; A. Polz, Biographie des Dr. P. Virgilius G., in: I. Schüch – A. Polz – V. Grim - mich, Handbuch der Pastoral-Theologie, Innsbruck 1905, s. 6–7; G. Russinger, Erster Ergänzungsband zum Generalschematismus des geist lichen Personalstandes der Diözese Linz…, Linz 1916, s. 284; ÖBL 2, s. 64; BL 1, s. 467; MSA 85, 1986, s. 36; DUK 3, s. 345.

Eva Novotná