GRIMM Leopold Franz 3.3.1862-23.4.1939

Z Personal
Leopold Franz GRIMM
Narození 3.3.1862
Místo narození Všebořice (u Ústí nad Labem)
Úmrtí 23.4.1939
Místo úmrtí Brno
Povolání 28- Strojař nebo elektrotechnik
61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 20, Praha 2017, s. 744-745

GRIMM, Leopold Franz, * 3. 3. 1862 Všebořice (Ústí nad Labem), † 23. 4. 1939 Brno, konstruktér, pedagog

Byl synem hraběcího pivovarského správce Leopolda G. a Anny Ludmily, roz. Vitinkové. Po maturitě na české reálce v Praze absolvoval G. 1886 studium strojního inženýrství na polytechnice v Curychu, kde poté pracoval dva roky jako asistent strojírenského kreslení, technické mechaniky a nauky o pružnosti i pevnosti. Působil jako inženýr strojírny Escher, Wyss a spol. v Curychu či vrchní inženýr strojírny Franco Tosi v italském Legnanu, Pražské akciové strojírny Ruston a spol. i strojírny na stavbu vodních turbín J. M. Voith v německém Heidenheimu. 1901 byl jmenován řádným profesorem konstrukce částí strojových a stavby strojů na brněnské ČVŠT. Tam do 1932 vybudoval svěřený ústav a moderní laboratoř vodních strojů, 1907/08 zastával funkci rektora, několikrát byl zvolen děkanem odboru strojního a elektrotechnického inženýrství (1903/04, 1917/18, 1924/25), předsedal komisi pro druhou státní zkoušku. Propagoval využití vodní síly v mlýnech a elektrárnách či zavedení Francisovy a Kaplanovy turbíny do praxe v českých zemích, konstruoval oběžná kola pro strojírnu v Blansku, spolupracoval jako poradce při stavbách přehrad (Kníničská, Vranovská ad.) a také na řešení vodohospodářských otázek. V Československé normalizační společnosti byl referentem komise pro vypracování předpisů pro zkoušení a dodávky vodních turbín, přednášel v Elektrotechnickém svazu československém a ve Spolku inženýrů.

Byl ženatý s Bedřiškou, roz. Ahrensovou (1868–1953), a spolu vychovali syny Ing. Leopolda a Ing. Alexandra G., techniky, a dceru PhDr. Miladu Borůvkovou-G., angličtinářku.

D: Francisova turbína, in: Textilní obzor 3, 1905, č. 1 (zvl. ot.); Lanová transmise 1, in: tamtéž 4, 1906, č. 8–9 (zvl. ot.); Vlek lodí na průplavech, 1906; Konstrukce částí strojových, 1921 (3. vyd.); Stavba strojů 1. Zdvihadla, 1924; 2. Tabulky, 1924; Vodní turbíny, 1929; Centrifugální pumpy, [1930]; Technický průvodce pro inženýry a stavitele. Části strojů, 1932 (3. vyd., s J. Zvoníčkem a kol.).

L: Tomeš 1, s. 380; Z. E., Prof. inž. L. G. sedmdesátníkem, in: Lidové noviny 3. 3. 1932 (odpoledne), s. 1; Ing. H., Vzpomínkou za prof. Ing. L. G., in: Věstník SIA. Příloha časopisu Architekt SIA [Praha] 7, 1939, č. 7, s. 140; M. Nechleba, Životopis prof. L. G., in: Sborník Vysokého učení technického v Brně, 1960, č. 3–4, s. 379; R. Krejčí, Rektoři školy – prof. Ing. L. G., in: VUT News 5, 1995, č. 5, s. 7; táž, Významné osobnosti historie VUT v Brně rektoři – prof. Ing. L. G., in: Události na VUT v Brně 13, 2003, č. 2, s. 18; N. Urbánková, Písemnosti významných techniků ve sbírkách technického muzea, in: tamtéž 17, 2007, č. 7, s. 16; http://encyklopedie.brna.cz/homemmb/?acc=profil_osobnosti&load=2140 (stav k 17. 5. 2016).

P: SOA, Litoměřice, kniha nar. řkt. f. ú. Všebořice, sign. 147/9, s. 239, č. řádku 3; Archiv VUT, Brno, fond Osobní spisy zaměstnanců, kart. G 2, G. L.; Sbírka biografických dokumentů L. G. (články o něm a vzpomínky kolegů); Technické muzeum, Brno, fond 5 G. L. Prof. Ing. 1884–1939 (část osobního fondu).

Gustav Novotný