GUSEK Viktor 23.4.1869-1947

Z Personal
Viktor GUSEK
Narození 23.4.1869
Místo narození Kroměříž
Úmrtí 1947
Místo úmrtí Kroměříž
Povolání 69- Knihtiskař nebo typograf
Citace Biografický slovník českých zemí 20, Praha 2017, s. 816-817

GUSEK, Viktor, * 23. 4. 1869 Kroměříž, † 1947 Kroměříž, tiskař, vydavatel, knihkupec

Syn Jindřicha (1836–1884) a Barbory G., který se vyučil v rodinné tiskárně. 1890 byl úředně ustanoven vedoucím firmy, 1898 ji převzal a obdržel koncesi jak knihtiskařskou, měditiskařskou, ocelotiskařskou, dřevotiskařskou a kamenotiskařskou, tak k provozování knihkupecké živnosti, prodeji uměleckých výrobků a k půjčování knih. Podnik postupně rozšiřoval: 1894 přistavěl patro v tiskárně, na místě staršího domu v Dobrovského ulici 1905 vystavěl novou budovu s moderním železobetonovým skeletem a 1908 vybudoval zadní trakt tiskárny, předtím, od ledna 1898, ukončil dosavadní parní pohon strojů a nahradil ho pohonem elektrickým.

Od 1886, kdy podnik řídila Barbora G., tiskárna dodávala tiskopisy a formuláře pro četnictvo na Moravě. Postupně s tiskárnou uzavřelo dohodu dalších třináct zemských četnických velitelství v monarchii. G. firma tiskla rovněž odborné policejní příručky a v tradici úspěšně pokračovala v meziválečném období, kdy vedle tiskopisů zhotovovala svazky odborné kriminalistické literatury (mj. Slovníček cikánské hantýrky česko-cikánský a cikánsko-český; Klíč smluvených značek map speciálních a generálních; Pokyny pro službu pátrací a daktyloskopickou bezpečnostních orgánů; Daktyloskopie, cheiroskopie, podoskopie). Firma a jmění rodiny byly jako německý majetek znárodněny 1946. Rodinný stav a datum úmrtí G. nelze zjistit.

L: V. Gusek, Stručné dějiny knihtiskárny J. G. v Kroměříži a ostatních kroměřížských a okolních knihtiskáren, 1940; J. Strauss a kol., Dějiny československé kriminalistiky slovem i obrazem, 2003, s. 16 a passim; F. Vavera, Dějiny knihtiskárny J. G. v Kroměříži, in: Archivní sborník SOkA Kroměříž 11, 2005, s. 104–111; J. Kubíček, Dějiny žurnalistiky na Moravě, 2013, s. 42.

Zdeněk Fišer