HÁLEK Václav 19.7.1930-6.12.2001

Z Personal
Václav HÁLEK
Narození 19.7.1930
Místo narození Olomouc
Úmrtí 6.12.2001
Místo úmrtí Veverská Bitýška (u Brna)
Povolání 14- Hydrolog
61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 21, Praha 2018, s. 122-123

HÁLEK, Václav, * 19. 7. 1930 Olomouc, † 6. 12. 2001 Veverská Bítýška (u Brna), vodohospodář, pedagog

Byl synem úředníka Aloise H. Po maturitě na reálném gymnáziu v rodišti (1949) vystudoval hydrotechnickou specializaci na stavební fakultě brněnské techniky (1954 Ing.). Na škole zůstal celý život, nejprve jako asistent a odborný asistent; obhájil kandidátskou disertační práci Příspěvek k teorii nestacionárního pohybu podzemní vody (1959 CSc.) a také disertaci doktorskou Hydrotechnický výzkum, metody analogií v  hydraulice (1966 DrSc.). Potom se pro obor hydraulický výzkum habilitoval prací Teorie hydraulického řešení umělé infiltrace (1969), profesorem byl jmenován 1990. Kromě brněnské stavební fakulty, kde od 1975 vedl vědeckovýzkumný ústav vodního stavitelství a hospodářství, učil na technikách v Bělehradě, Záhřebu, Lublani a Tbilisi, jako expert byl vyslán do Itálie a Mexika. 1996 odešel do výslužby.

H. spolupracoval na náročných vodohospodářských dílech nejen v českých zemích, ale i v zahraničí. Věnoval se např. využívání podzemních vod a zvyšování jejich vydatnosti pomocí umělé infiltrace, ochraně podzemních a povrchových vodních zdrojů před znečištěním, spolupracoval při stavbě pražského metra a soustavy vodních děl Gabčíkovo-Nagymaros. Výsledky činnosti zveřejňoval ve zprávách základního a aplikovaného výzkumu, pěti knižních publikacích a desítkách článků. 1975 získal cenu akademika Ježdíka za nejlepší práci v oboru vodního hospodářství a 1977 národní cenu České socialistické republiky za přínos k rozvoji teorie proudění vody v pórovitém prostředí. Oženil se s magistrou farmacie Zdenkou, roz. Smrčkovou, a vychovali spolu syny Václava a Jiřího.

D: výběr: Hydrotechnický průzkum, 1963 (učební text VUT, s J. Rybnikářem); Hydrotechnický výzkum. 3. Metody analogií v hydraulice, 1965; Hydraulika podzemní vody, 1973 (s J. Švecem; Groundwater hydraulics, Amsterdam 1979).

L: W. H. Hager, Hydraulicians in Europe 1800–2000. Biographical dictionary of leaders in hydraulic engineering and fluid mechanics 2, Madrid 2009, s. 861 (se soupisem díla); http://vst.fce.vutbr.cz/cs/zamestnanci/vyznamne-osobnosti/prof-ing-vaclav-halek-drsc/ (stav k 20. 7. 2017).

P: Archiv VUT, Brno, fond Osobní spisy zaměstnanců, kart. H 38, V. H.

Gustav Novotný, Zuzana Strnková