HÁSEK Ivan 20.6.1931-2.6.1993

Z Personal
Ivan HÁSEK
Narození 20.6.1931
Místo narození Praha
Úmrtí 2.6.1993
Místo úmrtí Praha
Povolání 52- Archeolog
Citace Biografický slovník českých zemí 22, Praha 2019, s. 271-272

HÁSEK, Ivan, * 20. 6. 1931 Praha, † 2. 6. 1993 Praha, archeolog

Pocházel z úřednické rodiny v Praze, kde po maturitě na gymnáziu na Žižkově (1950) vystudoval obor prehistorie na FF UK jako žák prof. Jana Filipa (1950–55, diplomová práce Zlato ve vývoji středoevropské doby bronzové, prom. hist. 1955; PhDr. 1967). Již tehdy se mu stala hlavním celoživotním zájmem starší doba bronzová, resp. únětická kultura, mimoto se zabýval i mohylovými kulturami střední doby bronzové. Za studií se zúčastnil východoslovenské expedice Státního archeologického ústavu (archeologické záchranné výzkumy při výstavbě průmyslových zařízení okolo Košic) a 1953 nastoupil do prehistorického oddělení Národního muzea v Praze, kde zůstal natrvalo jako odborný pracovník, po získání titulu CSc. (1969, kandidátská disertace Pohřební ritus doby bronzové) jako vědecký pracovník. Studijně pobýval i v Anglii (1966) a SRN (ve významném centru výzkumu bronzové industrie ve Freiburgu im Breisgau díky získání Humboldtova stipendia 1969). Zpočátku vedl i menší terénní výzkumy hrobů a mohyl starší doby bronzové a raného středověku (Malín 1953, Blato 1955, Těšínov 1956), pak se soustředil na otázky získávání a zpracování zlata v pravěku či stavebnictví doby bronzové. Starší a střední dobu bronzovou zpracoval pro expozici Národního muzea s názvem Pravěké dějiny československého území (od 1958, resp. 1966, přetrvala s korekcemi do 2011) a kolektivní dílo na ni navazující (1960). Spolupracoval i na mnoha dalších výstavách, od 1962 byl výkonným redaktorem muzejní edice Fontes archaeologici Pragenses; vyvíjel bohatou přednáškovou činnost a 1970–89 redigoval celoroční archeologické přednáškové cykly Lidové univerzity v muzeu, přednášel i na střední osvětové škole (1955–57) a v pomaturitním specializačním studiu muzejnictví v Národním muzeu (od 1976). Jeho manželkou byla numizmatička Jarmila Hásková (1936–2007).

D: Českomoravské zlaté nálezy z doby bronzové, in: AR 7, 1955, s. 659–676; The Early Únětician cemetery at Dolní Počernice near Prague, 1959; Úsek starší a střední doby bronzové in: J. Neustupný a kol., Pravěk Československa, 1960, s. 175–226; Staroúnětické mísy na duté nožce, in: ČNM (hist.) 134, 1965, s. 139–145; Pravěké kostěné a parohové nástroje s ozubenou pracovní hranou, in: Sborník NM A, 20, 1966, č. 3; Hrazené osady věteřovského horizontu v Čechách, in: ČNM (hist.) 144, 1975, s. 105–118; Bohemia and Moravia in the Bronze Age, in: Anthropology 16, 1978, s. 85–95; Výpověď pohřebišť a pohřebního ritu, in: Pravěké dějiny Čech, 1978, R. Pleiner (ed.), s. 367–371; Nástin problematiky těžby a využívání zlata v evropském a českém pravěku, in: ČNM (hist.) 148, 1979, s. 1–32; Únětická kultura ve středoevropské archeologii posledního století, in: tamtéž 149, 1980, s. 121–150; Obydlí a sídliště v oblasti únětické kultury, in: tamtéž 153, 1984, s. 1–27; Die ältesten Gold- und Silberfunde Mitteleuropas, in: Praehistorica 15, 1989, s. 49–54.

L: K. Sklenář, I. H. šedesátiletý, in: AR 43, 1991, s. 475–476 (bibliografie s. 476–478); J. Hrala, In memoriam I. H., in: tamtéž 45, 1993, s. 705; Sklenář, s. 196.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Karel Sklenář