HÁSKOVÁ Jarmila 29.1.1936-19.12.2007

Z Personal
Jarmila HÁSKOVÁ
Narození 29.1.1936
Místo narození Hradec Králové
Úmrtí 19.12.2007
Místo úmrtí Praha
Povolání 53- Historik
Citace Biografický slovník českých zemí 22, Praha 2019, s. 275-276

HÁSKOVÁ, Jarmila (roz. Houdková), * 29. 1. 1936 Hradec Králové, † 19. 12. 2007 Praha, numizmatička, historička

Historii studovala 1954–59 na FF UK v Praze (prom. hist. 1959, PhDr. i CSc. 1969), od 1959 po celý život pracovala v numizmatickém oddělení Národního muzea v Praze, 1973–2004 jako jeho vedoucí. S důrazem na propojení numizmatiky s hospodářskými dějinami, jimiž se původně zabývala v seminářích V. Husy a F. Kavky, se zaměřovala především na mincovní a měnový vývoj v českých zemích v období středověku se zvláštním zřetelem k ikonografii mincí, místům ražby, osídlení a sociální struktuře obyvatelstva. Zpočátku se věnovala hlavně období poděbradskému a jagellonskému (2. pol. 15. stol.), postupně se soustředila na raně středověké denárové období (mincovnictví krále Vratislava II. a Slavníkovců, vyšehradská a mělnická mincovna aj.), při jehož studiu dlouhodobě spolupracovala s archeologií (pro studenty archeologie FF UK přednášela také úvod do numizmatiky). Od 1976 po několik desetiletí redigovala Numismatické listy. Z výstav, jejichž byla autorkou, lze kromě podílu na numizmatických expozicích NM uvést zejména Nálezy mincí na Chodsku (muzeum Domažlice 1967), 1000 let dolování a mincování v kutnohorském rudném revíru (NM, Praha 1981), Brakteát – mince 13. století (muzea v Roztokách 1986, Jílovém 1987 a Turnově 1988), Český lev na mincích (NM, Praha 1992), Slavníkovské mince – historie psaná v kovu (muzeum Poděbrady 1995). Vyvíjela rozsáhlou přednáškovou činnost. Čestným členstvím ji poctil Institut Grand-Ducal de Luxembourg (1980) a několik dalších zahraničních institucí v souvislosti s numizmatikou; doma byla čestnou členkou České numizmatické společnosti. Jejím manželem byl archeolog Ivan Hásek (1931–1993).

D: K otázce plzeňské mincovny za knížete Jaromíra, in: Numismatické listy 19, 1964, s. 97–105; Nález karolinského denáru v Šárce, in: Numismatický sborník 9, 1966, s. 5–10; Die Währungs- und Münzentwicklung unter den Jagellonen in Böhmen und Mähren (1471–1526), in: Sborník Národního muzea A, 23, 1969, č. 1–2; „Curtis Stbecna“ a nejstarší doklady její existence, in: Numismatické listy 25, 1970, s. 102–110; Pražské groše z let 1471–1526, 1971; Chebské mince z 12. a 13. století, 1972; Česká mince v době románské, 1975; Vyšehradská mincovna na přelomu 10. a 11. století, in: Sborník Národního muzea A, 29, 1975, č. 3; Die böhmische Münztechnik in der Zeit des Feudalismus, in: Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege 20/21, 1976, s. 559–582; Úvod do problematiky českého denárového období, 1978; Denárový nález ze Zlivi (s A. Benešem), in: Numismatický sborník 15, 1979, s. 141–179; Osídlení a směna v západních Čechách do konce 13. stol. v historické výpovědi nálezů mincí, in: Minulostí Západočeského kraje 19, 1983, s. 153–161; Pražské groše 1300–1526. České, moravské a slezské mince 10.–20. století. Národní muzeum – Chaurova sbírka, III., 1991; Mladohradištní pohřebiště ve Vrbně u Mělníka a hrob s depotem denárů (s B. Nechvátalem), in: AR 45, 1993, s. 72–88; K ražbě a ikonografii české mince ve 13. století, in: AUC – Z pomocných věd historických XI. Numismatika, 1993, s. 35–43; Slavníkovci v historické výpovědi svých mincí, in: AR 47, 1995, s. 225–230; Počátky českého mincování ve výpovědi nálezu z Kazaně, in: Numismatické listy 54, 1999, s. 106–114.

L: J. Horáček, J. H. k životnímu jubileu, in: Labor omnia vincit improbus. Sborník J. H. k 70. narozeninám, J. Boublík (ed.), in: Sborník Národního muzea A, 61, 2007, č. 1–2 (s výběrovou bibliografií 1960–2007, s. 9–12); J. Sláma, Vzpomínka na PhDr. J. H., in: Numismatické listy 63, 2008, s. 128–129; Sklenář, s. 205; Lexikon českých historiků 2010, R. Lipovský – L. Dokoupil – A. Zářický (eds.), 2012, s. 154–155.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Karel Sklenář