HAASIS Richard 9.1.1843-10.1.1916

Z Personal
Richard HAASIS
Narození 9.1.1843
Místo narození Berlín (Německo)
Úmrtí 10.1.1916
Místo úmrtí Jablonec nad Nisou
Povolání 35- Odborník sklářství nebo keramiky
Citace Biografický slovník českých zemí 21, Praha 2018, s. 19

HAASIS, Richard, * 9. 1. 1843 Berlín (Německo), † 10. 1. 1916 Jablonec nad Nisou, exportér bižuterie, průmyslový podnikatel

Do Jablonce nad Nisou H. přišel z Berlína 1863 a na doporučení berlínského obchodníka s bižuterií Wilhelma Klaara nastoupil jako prodavač u exportéra Eduarda Dresslera. Po dvou letech se vrátil do Berlína, kde krátce působil ve firmě svého pozdějšího švagra Antona Rösslera. V Jablonci nad Nisou se H. znovu objevil 1866, v době, kdy se Klaar rozhodl expandovat a s kapitálem sta zlatých založil pobočku svého podniku. Filiálka brzy prosperovala natolik, že již 1872 se H. stal Klaarovým společníkem.

H. se agilně podílel na společenském životě města. Patřil k čelným představitelům a mecenášům evangelické církve (od 1869 byl pokladníkem společenstva), finančně podporoval kulturní a vzdělávací podniky. Stál za založením jabloneckého Spořitelního a záložního spolku, spořitelny určené pro podporu drobného řemeslného podnikání, od 1880 ji řídil (1911 jmenován čestným ředitelem) a 1891 patřil k zakládajícím podílníkům akciové společnosti provozující jabloneckou elektrárnu. 1910 měl rozhodující podíl na zřízení jablonecké lóže spolku Schlaraffia nazvané Preciosa Iserina. Na přelomu 19. a 20. století byl jedním z nejvlivnějších jabloneckých podnikatelů. Za zásluhy obdržel od císaře Františka Josefa I. Řád železné koruny. Jeho syn Richard H. (1869–1940) vstoupil jako společník 1900 též do exportního domu W. Klaar. Na konci 1913 však oba společně z firmy odešli a v Rychnově u Jablonce nad Nisou v červnu 1914 začali budovat největší podnik v místě, moderní továrnu na výrobu plastických hmot (především umělé rohoviny galalit), která byla později rozšířena o elektrárnu.

L: BL 1, s. 499; 75 Jähriges Jubiläum der Firma W. Klaar, 1862–1937, 1937; Festgabe für die silberne Hochzeit am 9. Oktober 1885, 1885; P. Nový, Jablonecká bižuterie, 2008, s. 109–110.

P: SOkA, Jablonec nad Nisou, osobní fond (nezpracováno).

Petr Nový