HAAS Hermann 3.4.1847-29.4.1888

Z Personal
Hermann HAAS
Narození 3.4.1847
Místo narození Teplice
Úmrtí 29.4.1888
Místo úmrtí Praha
Povolání 15- Lékaři
Citace Biografický slovník českých zemí 21, Praha 2018, s. 6

HAAS, Hermann, * 3. 4. 1847 Teplice, † 29. 4. 1888 Praha, lékař internista

Studia na pražské Lékařské fakultě Karlo-Ferdinandovy univerzity zakončil získáním všech tehdy užívaných titulů (jednotný MUDr. byl zaveden až 1872). Na doktora medicíny byl promován 1871 (Med.Dr.), doktorát chirurgie (Chir.Dr.) získal 1872, datum aprobace na magistra porodnictví dosud není zjištěno. 1873 získal místo asistenta na 1. lékařské, tj. interní, klinice u A. Jaksche, kde zůstal až do 1878, kdy se habilitoval ze speciální lékařské patologie a terapie (dnes interna). V témže roce se uvolnil primariát v pražské Nemocnici Milosrdných bratří, která se těšila výborné odborné pověsti, a H. jej získal. Tam také konal docentské přednášky a klinické demonstrace až do své předčasné smrti z povolání (podlehl skvrnitému tyfu).

H. působil také jako primář v pražském Zemském ústavu choromyslných. Publikovat začal už jako asistent, kdy uveřejňoval zprávy z Jakschovy kliniky. Samostatnými originálními studiemi přispíval zejména do časopisu Prager medizinische Wochenschrift. Věnoval je jednak problematice diabetu, jednak výsledkům svých kardiografických experimentů. Tyto otázky byly také předmětem H. docentských přednášek, které 1882/83, po rozdělení pražské univerzity a její lékařské fakulty, přenesl na německou fakultu. Měl velmi rozsáhlou a úspěšnou soukromou praxi, k jeho pacientům patřili i příslušníci české šlechty. H. synem z manželství se Susanne, roz. von Kromerovou, byl Robert Maria (1886–1960), hudební skladatel a muzikolog.

D: Die acute Endocarditis, 1883.

L: Prager Abendblatt 30. 4. 1888; BSPLF 1, s. 103; BLDMF, s. 81; BL 1, s. 496 (s chybným datem narození); ÖBL 2, s. 118; Biographisches Lexikon hervorragender Ärzte des 19. Jahrhunderts, J. Pagel (ed.), Berlin–Wien 1901, sl. 669–670; nekrolog, in: ČLČ 27, 1888, s. 288; Prager medizinische Wochenschrift 13, 1888, s. 167 (s bibliografií); Die deutsche Karl-Ferdinands-Universität in Prag unter der Regierung seiner Majestät des Kaisers Franz Josef I., 1899, s. 258.

P: SOA, Litoměřice, Sbírka matrik, řkt. f. ú. Teplice, N 162/5, 1841–1853, pag. 157; Archiv UK, Praha, sig. M 64, s. 198, 200; Verzeichnis der ordentlichen und außerordentlichen Vorlesungen, welche an der k. k. Universität zu Prag 1879–1888 gehalten wurden.

Ludmila Hlaváčková