HABERMANN Johann Evangelista 5.11.1849-26.6.1935

Z Personal
Johann Evangelista HABERMANN
Narození 5.11.1849
Místo narození Horní Lomany (Františkovy Lázně)
Úmrtí 26.6.1935
Místo úmrtí Štýrský Hradec (Rakousko)
Povolání 15- Lékaři
Citace Biografický slovník českých zemí 21, Praha 2018, s. 30

HABERMANN, Johann Evangelista, * 5. 11. 1849 Horní Lomany (Františkovy Lázně), † 26. 6. 1935 Štýrský Hradec (Rakousko), lékař otiatr

Doktorát medicíny získal 1875 na pražské lékařské fakultě. Působil jako externista na několika pracovištích pražské Všeobecné nemocnice (1. interní oddělení, dermatologická a chirurgická klinika), 1876–82 zastával místo asistenta na otiatrické klinice. Poté si otevřel soukromou ordinaci pro nosní a krční choroby v Praze. 1886 se habilitoval na lékařské fakultě pražské německé univerzity z ušního lékařství. 1890 byl jmenován mimořádným profesorem na ušní klinice ve Štýrském Hradci, kde nadále úspěšně rozvíjel svou vědecko-pedagogickou kariéru; 1899 získal titul profesora a místo přednosty tamní kliniky pro nosní, ušní a krční choroby. 1913 byl jmenován skutečným řádným profesorem.

Právem se pokládá za jednoho ze zakladatelů moderní vědecké otiatrie. Její problémy zkoumal především z patologicko-anatomického a histologického hlediska. Zvláště ceněné jsou jeho studie o tuberkulóze středního ucha či stať o patologické anatomii ucha, která byla otištěna v prestižní příručce H. Schwartze Handbuch der Ohrenheilkunde (Leipzig 1892/93).

L: BSPLF 1, s. 103; BLDMF, s. 82; Biographisches Lexikon hervorragender Ärzte des 19. Jahrhunderts, J. Pagel (ed.), Berlin–Wien 1901, sl. 671; I. Fischer, Biographisches Lexikon der hervorragenden Ärzte in den letzten fünfzig Jahren 1, Berlin–Wien 1932–1933, s. 559; ÖBL 2, s. 126; BL 1, s. 502; Die deutsche Karl-Ferdinands-Universität in Prag unter der Regierung seiner Majestät des Kaisers Franz Josef I., 1899, s. 368; Koerting, s. 239; B. Buršíková, Otiatr. Jeden ze zakladatelů vědecké otiatrie, in: ČLČ 138, 1999, č. 9, s. 281–283.

P: Archiv UK, Praha, lékařská rigoróza 1872–1885; fond Německá lékařská fakulta, osobní spis H. a prof. Otto Piffla; Allgemeines Verwaltungsarchiv Wien, Unterricht – Allgemeine Reihe, Fasz. 1121, 5 Prag. Universitätsarchiv Graz, Personalblatt.

Ludmila Hlaváčková