HACAR Bohumil 9.2.1886-9.3.1974

Z Personal
Bohumil HACAR
Narození 9.2.1886
Místo narození Smíchov (Praha)
Úmrtí 9.3.1974
Místo úmrtí Prostějov
Povolání 1- Matematik
9- Astronom nebo astrolog
61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 21, Praha 2018, s. 39

HACAR, Bohumil, * 9. 2. 1886 Smíchov (Praha), † 9. 3. 1974 Prostějov, matematik, fyzik, astronom

Syn lékaře Aloise H. z Tovačova, bratranec Bedřicha H. (1893 až 1963). Maturoval na gymnáziu v Kroměříži. Od mládí ho zajímala astronomie, v šestnácti letech si pořídil první dalekohled a začal psát astronomický deník. Vystudoval matematiku a fyziku na univerzitách v Praze (jeden rok) a ve Vídni, kde předložil disertaci z oboru permutačních grup (PhDr. 1911). Vyučoval matematiku a fyziku na gymnáziích v Brně (1911/12), Prostějově (1912–35, 1938−53) a Šumperku (1935−38). Jako docent přednášel 1948−58 astronomii a teoretickou fyziku na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a po penzionování ještě dva roky externě na tamní Přírodovědecké fakultě.

Jeho vědecká práce byla zaměřena na observační ateoretickou astronomii dvojhvězd a proměnných hvězd. 1921 inicioval při České astronomické společnosti (založena 1917) vznik samostatné sekce pozorovatelů proměnných hvězd. Sám jejich pozorování prováděl v ondřejovské hvězdárně i na své soukromé observatoři v Prostějově. 1966 byl zvolen čestným členem Československé astronomické společnosti při ČSAV a vyznamenán zlatou medailí Univerzity Palackého v Olomouci.

Je autorem několika monografií, vysokoškolských učebnic a řady článků, které publikoval v časopisech Říše hvězd, Fyzika ve škole, Práce Moravskoslezské akademie věd přírodních nebo Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. H. práce o proměnných hvězdách se dočkaly uznání zahraniční astronomické komunity; cituje je např. polský Rocznik Astronomiczny nebo německé astronomické dílo Geschichte und Literatur des Lichtwechsels der veränderlichen Sterne.

D: výběr: Mechanika sluneční soustavy, 1948; Astronomie, 1952; Metodika vyučování astronomii, 1955; Úvod do obecné astronomie, 1963; Základy mechaniky nebeských těles, 1966.

L: OSND 2/2, s. 989; Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica–Physica–Chemica 11, 1971, č. 1, s. 249–252; J. Široký, Doc. dr. B. H. zemřel, in: Matematika a fyzika ve škole 5, 1974, s. 155–156; V. Malíšek, Významný prostějovský astronom doc. dr. B. H., in: Zpravodaj Muzea Prostějovska v Prostějově, 1996, č. 2, s. 26–28; ČBS, s. 180; Tomeš 1, s. 393; https://web.math.muni.cz/biografie/bohumil_hacar. html (stav k 15. 5. 2017).

Ivo Kraus