HACHLER Emil Maria 16.7.1910-1.6.1996

Z Personal
Emil Maria HACHLER
Narození 16.7.1910
Místo narození Kyjov
Úmrtí 1.6.1996
Místo úmrtí Hodonín
Povolání 7- Zoolog
63- Spisovatel
Citace Biografický slovník českých zemí 21, Praha 2018, s. 62

HACHLER, Emil Maria, * 16. 7. 1910 Kyjov, † 1. 6. 1996 Hodonín, muzeolog, ornitolog, entomolog

1929 maturoval na gymnáziu v Kyjově, absolvoval Přírodovědeckou fakultu MU v Brně (RNDr. 1935). Za studií byl demonstrátorem, preparátorem a knihovníkem zoologického ústavu Jana Zavřela. 1935 pracoval na školní Biologické stanici v Lednici u Emila Bayera, 1936–39 zastával místo asistenta Jana Floriana v Histologicko-embryologickém ústavu brněnské lékařské fakulty. Během německé okupace a uzavření vysokých škol učil na gymnáziu (1939–43), pracoval v zoologickém oddělení Moravského zemského muzea, po válce je 1945–48 vedl. Od 1948 byl zaměstnán jako vedoucí biologického sektoru zemské plánovací služby a předsedal krajské komisi pro zemědělskou obnovu a biologickou rekultivaci. 1952 přešel jako odborný asistent na nově zřízenou katedru rybářství a hydrologie na VŠZ v Brně. Zájem o ornitologii ho přivedl na Biologickou stanici v Lednici, oblast byla i jeho přičiněním 1953 vyhlášena státní přírodní rezervací. H. byl jmenován krajským i okresním konzervátorem ochrany přírody a pověřen péčí o rezervaci. Věnoval se úkolům souvisejícím s organizací ornitologie, a to především v rámci Moravské ornitologické stanice v Přerově. V brněnských Medlánkách založil park ochrany ptactva; spolupracoval na vytváření české ornitologické terminologie. Zabýval se výzkumem ptačího tahu na fenologickém podkladě a sestavil až stoleté řady příletu a odletu ptáků na jižní Moravě, střední data příletová i odletová pro tažné ptactvo. Od třicátých let podnikal studijní cesty do Itálie, na Balkán, na Kypr, do Turecka, Libanonu, na Kavkaz, procestoval Maroko, Alžírsko, Tunisko, Egypt a Súdán. 1967 nastoupil jako kustod Oblastního muzea v Mikulově. Pořádal a katalogizoval entomologické sbírky. Po odchodu do důchodu pečoval jako volontér o muzejní ornitologické a entomologické sbírky v Hodoníně a Kyjově. Od 1945 předsedal vědecké radě Zoologické zahrady v Brně, 1950 byl přijat za člena Moravskoslezské akademie přírodních věd. Jako entomolog se zaměřil na oblast jižní Moravy. Publikoval více než tři sta šedesát článků o motýlech, broucích a blanokřídlém hmyzu v regionálních vlastivědných časopisech, sbornících, ročenkách i v denním tisku. Svoji entomologickou sbírku odkázal muzeu v rodišti.

D: výběr: Bylinné vosy poříčí Stupavy, in: Sborník Přírodovědného klubu v Brně, 1932, s. 1–9; Několik druhů bylinných vos z úvalu dolnomoravského nových pro Moravu, in: Příroda 26, 1933, s. 1–5; Příspěvek k studiu biologie bylinné vosy Arge berberidis schrk., 1933.

L: J. Skutil, Prof. RNDr. E. H. šedesátiletý, in: Vlastivědná ročenka Okresního archivu Blansko 7, 1971, s. 50–69 (s bibliografií); -fč-, RNDr. E. M. H. sedmdesátiletý, in: Malovaný kraj 16, 1980, č. 4, s. 13; Koleška Dodatky, s. 86–87; I. Okáli, Slovník slovenských zoológov a zoológov so vzťahmi k územiu Slovenska, Bratislava 1996, s. 44; K. Hudec, Ornitologové České republiky, 1999, s. 77.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Zdeněk Koleška