HAC Rudolf 17.4.1883-16.3.1949

Z Personal
Rudolf HAC
Narození 17.4.1883
Místo narození Štěnovice (u Plzně)
Úmrtí 16.3.1949
Místo úmrtí Praha
Povolání 3- Chemik nebo alchymista
61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 21, Praha 2018, s. 38

HAC, Rudolf, * 17. 4. 1883 Štěnovice (u Plzně), † 16. 3. 1949 Praha, chemik, pedagog

Narodil se v rodině mlynářského stárka Ferdinanda H. a Anny, roz. Kudličové, dcery učitele; byl nejstarším ze čtyř sourozenců. Po maturitě na vyšší reálce v Plzni od 1901 studoval technickou chemii na ČVUT v Praze (Ing. 1906). Krátce byl zaměstnán jako chemik v Rolnicko-lučební stanici rady zemědělské pro Království české. V září 1906 nastoupil na chemické oddělení c. k. státní průmyslové školy. 1909 získal aprobaci z chemie, matematiky a fyziky pro učitelství na reálných školách, 1910 se stal asistentem analytické chemie na české technice u Josefa Hanuše v Ústavu analytické a potravní chemie). 1911 obhájil disertaci Kvantitativní dělení železa a hliníku (Dr.techn.) 1915 se habilitoval prací Nutnost podrobného a soustavného studia existujících již metod analytických. 1919/20 působil jako mimořádný profesor analytické chemie na Vysoké škole zemědělské v Brně, 1920 byl jmenován mimořádným profesorem a 1927 řádným profesorem analytické chemie na Vysoké škole chemicko-technologického inženýrství ČVUT. Stal se přednostou nově založeného Ústavu analytické chemie II, 1927/28 a 1938/39 děkanem školy. Byl členem Masarykovy akademie práce, mimořádným členem KČSN, dopisujícím členem ČAVU; získal čestné členství Spolku posluchačů inženýrství chemie při ČVUT.

Přednášel zejména analytickou chemii. Experimentálně se zabýval zvláště kyselinou fosforečnou a draslíkem, napsal studie o metodě fosfomolybdenové a kobaltinitritové. Věnoval se stechiometrii (obor studující kvantitativní zákonitosti při chemických reakcích pomocí výpočtů, založených na chemických vzorcích a rovnicích). Publikoval ve Věstníku KČSNChemických listech.

D: výběr: Studie o sirníku manganatém, 1909; Účinek sirovodíku na kvantitativní vylučování některých hydroxydů sirnatanem sodnatým, 1913; Vliv kyseliny molybdenové na kvantitativné stanovení dusičné kyseliny dle Schlösinga, 1913; Prozatímní příručka pro cvičení v odměrné analysi na české vysoké škole chemicko-technologického inženýrství v Praze, 1922; Příručka pro cvičení v odměrné analysi na české vysoké škole chemicko-technologického inženýrství v Praze, 1924 (s F. Čůtou); Základní methody analytické chemie odměrné, 1944; Přednášky z fysikální chemie, 1946.

L: OSND 2/2, s. 989; MSN 3, s. 11; KSN 4, s. 597; BL 1, s. 505; ÖBL 2, s. 128–129; MČE 2, s. 690; ČAVU, s. 122; ČBS, s. 180; Tomeš 1, s. 392–393; M. Schätz, Historie výuky chemie, 2002, s. 88–89.

P: SOA, Plzeň, matrika nar. řkt. f. ú. Štěnovice, sv. 11, fol. 98; Archiv ČVUT, Praha, f. Rektorát, personálie, k. 6; rigorózní protokol, Sbírka biografických dokumentů.

Vít Šmerha