HAMPL Zdeněk 14.10.1929-26.11.1986

Z Personal
Zdeněk HAMPL
Narození 14.10.1929
Místo narození Praha
Úmrtí 26.11.1986
Povolání 55- Jazykovědec
61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 21, Praha 2018, s. 154

HAMPL, Zdeněk (vl. jm. Hampejs), * 14. 10. 1929 Praha, † 26. 11. 1986, romanista, pedagog, překladatel

Vystudoval gymnázium v Praze a 1948–52 románskou filologii na Filozofické fakultě UK (PhDr. 1953), 1956 obhájil vědecký titul CSc. 1953–60 působil v Kabinetu pro moderní filologii ČSAV; po dvouletém pobytu v Brazílii, kde učil jako smluvní profesor, nastoupil jako vědecký pracovník do Ústavu jazyků a literatur ČSAV. 1964 si změnil původní jméno Hampejs na Hampl. Po habilitaci z oboru portugalského jazyka a literatury 1965 přešel na FF UK, kde studium portugalštiny vybudoval jako samostatný obor a zasloužil se o jeho další rozvoj. Byl členem řady učených společností, zejména v Brazílii, a redakčních rad (Časopis pro moderní filologiiIbero-Americana Pragensia). Z jeho žáků vynikla Pavla Lidmilová.

Zpracoval Učebnici portugalštiny (1959 a 1971), Česko-portugalskou konverzaci  (1964),  Stručnou mluvnici portugalštiny (1972) a Portugalsko-český slovník (1975). Hesla z oboru portugalské literatury napsal též pro Slovník spisovatelů – Španělsko, Portugalsko (1968), k němuž připravil i úvodní studii. Zabýval se historií česko-portugalských kulturních vztahů (studie Portugalská poezie v Čechách a Camões em Boémia, obě 1956). Překládal z portugalštiny a v menší míře ze španělštiny, a to jak prózu, tak poezii, spolupracoval přitom s řadou předních básníků (V. Nezval aj.). Do češtiny tlumočil díla autorů, jako byli Jorge Amado (Básník svobody, 1951; Mulatka Gabriela, 1967), Manuel Antônio de Almeida (Paměti policejního seržanta, 1960), José Maria de Eça de Queirós (Zločin pátera Amara, 1954) či Miguel Angel Asturias (Víkend v Guatemale, 1962, se spoluautory). Připravil antologii Černošská poezie (1958). Vrcholným dílem byl převod Camõesových Lusovců (1958), na němž se podílel také spisovatel Kamil Bednář.

D: soupis, in: P. Lidmilová, Bibliografia dos trabalhos de PhDr. Z. H., CSc., professor da Universidade Carolina de Praga, in: Romanistica Pragensia 13, 1981, s. 73–100.

L: J. O. Fischer, Československá portugalistika, in: Tvorba 3. 10. 1979; J. Šabršula, Životní jubileum docenta PhDr. Z. H., CSc., in: XIV. ročenka Kruhu moderních filologů při ČSAV, 1979–80, 17–18; O. Tichý, Z. H. – quincuagenario, in: Romanistica Pragensia 13, 1981, s. 71–72; M. Pokorná, Falleció Z. H., 14. 10. 1929 – 26. 11. 1986, in: Ibero-Americana Pragensia 20, 1986, s. 252–254; P. Lidmilová, Professor doutor Z. H. (1929–1986), in: Philologica Pragensia 30, 1987, s. 110–112; J. Jindrová, Morreu o Dr. Z. H., in: Romanistica Pragensia 16, 1988: 135–141; DUK 4, s. 455; Kdo byl kdo – čeští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté, 1999, s. 159; J. Jareš – M. Spurný – K. Volná, S minulostí zúčtujeme!, 2014, s. 668; J. Petráň, Filosofové dělají revoluci, 2014, s. 550–551.

Jiří Martínek