HARTMAN Paul 10.9.1905-14.2.2003

Z Personal
Paul HARTMANN
Narození 10.9.1905
Místo narození Plzeň
Úmrtí 14.2.2003
Místo úmrtí New York? (USA)
Povolání 44- Právník
Citace Biografický slovník českých zemí 22, Praha 2019, s. 261

HARTMAN, Paul (pův. jm. Hartmann), * 10. 9. 1905 Plzeň, † 14. 2. 2003 New York? (USA), právník, účastník 2. odboje

Narodil se v německy hovořící židovské rodině lékaře Gustava Hartmanna (* 8. 4. 1875 Merklín /u Plzně/, † 29. 8. 1943) a Marthy, roz. Schanzerové (* 23. 5. 1884 Plzeň, † 27. 1. 1942). Rodiče zahynuli v Terezíně. Po maturitě na německém gymnáziu v rodišti H. 1928 vystudoval Právnickou fakultu Německé univerzity v Praze (JUDr.). Angažoval se ve studentském hnutí, byl předsedou liberálně orientovaného Čtenářského a řečnického spolku německých studentů v Praze (Lese- und Redehalle der deutschen Studenten in Prag). Díky stipendiu Rockefellerovy nadace absolvoval 1928/29 studijní pobyt ve Velké Británii a v USA zaměřený na problematiku ústavního a mezinárodního práva. Po návratu pracoval do 1935 jako koncipient v právních kancelářích Franze Wiena-Claudiho a Karla Fuchse, 1931–33 vykonával vojenskou prezenční službu, 1935 si otevřel vlastní advokátní praxi. Její výkon mu byl pro židovský původ bezprostředně po vzniku protektorátu zakázán. 1935 se oženil s Mariannou, roz. Lichtensternovou (* 1913 Praha), s níž měl syny Martina (1938–1976) a Michaela (* 1944).

V dubnu 1939 emigroval do Francie, kde získal povolení k pobytu a v dubnu 1940 vstoupil v Béziersu do československé zahraniční armády. V důsledku německého vpádu byl v červnu 1940 i s rodinou evakuován do Velké Británie. 1941–43 studoval právo na londýnské univerzitě (Bachelor of Law), 1942–45 působil jako vojenský soudce československé zahraniční armády. Po skončení války zůstal ve Velké Británii. 1948 se vystěhoval do USA a usadil se v New Yorku, krátce se věnoval překladatelské činnosti. 1953 získal americké občanství a změnil si jméno na Hartman. 1948–73 pracoval jako zástupce ředitele a poté ředitel právního oddělení židovské lidskoprávní neziskové organizace Anti-Defamation League of B’nai B’rith (Liga proti hanobení) vymezující se proti antisemitismu. 1973–75 ještě působil jako právník v oddělení lidských práv administrativy státu New York. Byl členem představenstva Society for the History of Czechoslovak Jews (Společnost pro dějiny československých židů), články s právní problematikou přispíval do československých, německých, britských i amerických odborných časopisů. 1974 obdržel v SRN hodnost mimořádného profesora. Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let napsal dosud nevydané memoáry.

D: výběr: Die politische Partei in der Tschechoslowakischen Republik. Eine juristische Studie, 1931; Comparative analysis of state fair employment practices laws, New York 1959; Civil rights and minorities, tamtéž 1962.

L: BJB, s. 77; MSA 120, s. 17–18; BHDE 1, s. 273; Sudetenland 28, 1985, č. 4, s. 328; Handbuch österreichischer Autorinnen und Autoren jüdischer Herkunft 18. bis 20. Jahrhundert, S. Blumesberger – M. Doppelhofer – G. Mauthe (eds.), Band 1 (A–I), München 2002, s. 505; http://ssdmf.info/ (stav k 28. 5. 2018).

P: Archiv UK, Praha, fond Matriky Německé univerzity v Praze, inv. č. 4, Matrika doktorů Německé university v Praze (1924–1931), s. 332; Research Foundation for Jewish Immigration, New York (USA), dotazník; Zentralarchiv zur Erforschung der Geschichte der Juden in Deutschland, Heidelberg (SRN), Personen, Bestand B. 3/83, P. H., Memoirs, 1982 (kopie strojopisu).

Zdeněk Doskočil