MOSHAMMER Karl 29.9.1837

Z Personal
Karl MOSHAMMER
Narození 29.9.1837
Povolání 1- Matematik


Karl MOSHAMMER