NÁPRSTEK Ferdinand Pravoslav 24.5.1824-16.8.1887

Z Personal
Ferdinand Pravoslav NÁPRSTEK
Narození 24.5.1824
Úmrtí 16.8.1887
Povolání 84- Mecenáš div. umění


Ferdinand Pravoslav NÁPRSTEK