Výsledky hledání

Z Personal

Stránky s odpovídajícím názvem

Stránky s odpovídajícím textem

 • 1417. 1419 zastával úřad faráře u sv. Ducha v Hradci Králové.
  5 KB (866 slov) - 19. 9. 2019, 09:52
 • | datum úmrtí = 1417 [[Kategorie:1417]]
  393 B (51 slov) - 1. 3. 2015, 15:03
 • přijetím kněžského svěcení, patrně 1417 na hradě Lipnici
  9 KB (1 703 slov) - 29. 9. 2019, 17:56
 • a 1417 byl vysvěcen na kněze. Pak zřejmě odešel mimo Prahu ''z kalicha'' (1417) a jeho veršované verze ''Otázka nynie taková''
  4 KB (768 slov) - 13. 10. 2019, 09:33
 • '''L:''' OSN 28, s. 253; OSND 1/2, s. 1417; MSN 2, s. 89; nekrolog, in: ČČH
  4 KB (639 slov) - 21. 10. 2019, 16:42
 • 1904; Počátky kalicha a artikule pražské již léta 1417, 1907.
  6 KB (975 slov) - 7. 2. 2020, 10:52
 • …jmenované, ačkoli zpočátku sympatizoval s husitstvím). Panovník ho 1417 vyslal na Plzeňsko jednat s krajskými stavy. 1419 mu byl připsán hrad
  7 KB (1 263 slov) - 17. 3. 2020, 21:22
 • '''P:''' Archiv MU, Brno, fond A1 Rektorát II, osobní spis V. H., č. 1417, kart. 68 (jmenování profesorem, platové výměry, osobní výkaz, parte
  9 KB (1 515 slov) - 6. 4. 2021, 12:32
 • Rakovník. 1879 založil v Praze v Mariánské ulici čp. 1417/II
  1 KB (214 slov) - 30. 9. 2019, 18:46
 • | datum úmrtí = asi 1417 '''z DRÁŽĎAN, Mikuláš''', ''* 2. polovina 14. století, † asi 1417 Míšeň (Německo), kněz, církevní reformátor''
  4 KB (807 slov) - 4. 11. 2019, 19:42
 • | datum úmrtí = 19.9.1417 [[Kategorie:1417]]
  444 B (60 slov) - 1. 3. 2015, 15:13