ČÁDA František 30.5.1895-10.10.1975: Porovnání verzí

Z Personal
(ČÁDA_František_30.5.1895-10.10.1975)
 
Řádka 9: Řádka 9:
  
 
| jiná jména =  
 
| jiná jména =  
}}<br/><br/>František ČÁDA
+
}}
 +
'''ČÁDA, František''', ''* 30. 5. 1895 Praha, † 10. 10. 1975 Brno, právní historik, kodikolog, pedagog''
 +
 
 +
Pocházel z rodiny filozofa a pedagoga, pozdějšího profesora
 +
české filozofické fakulty v Praze Františka Č. (1865–1918).
 +
Základní a střední vzdělání získal v rodišti. 1914–18 navštěvoval
 +
právnickou fakultu české univerzity, 1919 získal
 +
doktorát práv. 1919–22 studoval na Filozofické fakultě UK,
 +
současně 1919–21 absolvoval odborné školení na Státní archivní
 +
škole. Znalosti si prohluboval v Archivu země České
 +
(1919–22) a v Archivu NM (1922–26). Na Právnické fakultě
 +
UK se 1923 habilitoval pro obor české právní dějiny. Od
 +
1926 působil na Právnické fakultě MU v Brně, kde byl na
 +
návrh profesorského kolegia jmenován mimořádným profesorem
 +
středoevropských právních dějin. 1933 se stal řádným
 +
profesorem, od 1939 bylo jeho pověření rozšířeno o obor
 +
československé právní dějiny. Pro 1936/37 a 1945/46 byl
 +
zvolen děkanem. Po osvobození 1945 obnovoval ústavy fakulty
 +
a učitelský sbor a vedl dva ústavy: pro dějiny veřejného
 +
a soukromého práva středoevropského a pro dějiny práva na
 +
území ČSR. Po únoru 1948 byl funkcí zbaven. 1950 byla brněnská
 +
právnická fakulta zrušena. Pak se Č. věnoval výzkumu
 +
středověkých právnických rukopisů. Zapojil se do projektu
 +
kompletního soupisu právních rukopisů v českých zemích
 +
a spolu s Miroslavem Boháčkem se stal vědeckým pracovníkem
 +
Komise pro soupis rukopisů při ČSAV (1955–59).
 +
 
 +
K badatelským tématům Č. náleželo zemské a městské právo
 +
a kodikologie. Věnoval se předhusitským českým právním
 +
pramenům, právním knihám. Nejdůležitější z nich, právní
 +
sbírku Ondřeje z Dubé, zpřístupnil v kritické edici, vydal
 +
rovněž zemské zřízení z 1535. Vědeckou akribii prokázal
 +
v přípravných studiích k edici ''Tovačovské knihy''. Problematice
 +
měst zasvětil např. studii o olomouckém kodexu Václava
 +
z Jihlavy. V souvislosti s Č. pedagogickou činností vznikly
 +
syntézy a učební příručky československých právních dějin
 +
a dějin středoevropského veřejného práva. Příznačný pro Č.
 +
práci byl zřetel na vazbu mezi právními a hospodářskými dějinami.
 +
Stál u počátků rozvoje kodikologie jako samostatné
 +
pomocné vědy historické. Pořídil soupisy rukopisů četných
 +
zámeckých, veřejných, městských a církevních knihoven.
 +
Z řady kodikologických prací byl důležitý posmrtně vydaný
 +
soupis rukopisů Vědecké knihovny v Olomouci, který připravil
 +
s M. Boháčkem. Č. se stal členem řady předních českých,
 +
slovenských a evropských právnických a historických společností:
 +
mimořádným členem ČAVU, dopisujícím členem
 +
KČSN, řádným členem Učené společnosti Šafaříkovy v Bratislavě,
 +
Československé společnosti pro studium národnostních
 +
otázek, Archivu pro dějiny průmyslu, obchodu a technické
 +
práce, Národní rady badatelské, Société de l’histoire
 +
de droit, Comité Internationale d’histoire constitutionelle,
 +
čestným členem Spolku československých právníků Všehrd
 +
a Československé akademické společnosti Právník. Za druhé
 +
světové války byl dvakrát – 1941 a 1942 – zatčen gestapem,
 +
vyšetřován a vězněn. Po osvobození obdržel pamětní medaili
 +
za boj za svobodu, pamětní odznak Svazu protifašistických
 +
bojovníků, Zlatý klíč Kounicových kolejí a pamětní medaili
 +
za boj proti fašismu (1965).
 +
 
 +
'''D:''' Nejvyššího sudího království českého Ondřeje z Dubé Práva zemská česká,
 +
1930; Zemské zřízení moravské z r. 1535 spolu s tiskem z r. 1562 nově vydaným,
 +
1937; Povšechné právní dějiny československé od dob nejstarších do
 +
doby husitské 1, 1947; Přehled veřejného práva ve střední Evropě. Studijní
 +
příručka, 1945; Olomoucký kodex Václava z Jihlavy, in: Studie o rukopisech
 +
2, 1963, s. 77n.; Rukopisy na Moravě a ve Slezsku, in: tamtéž 10, 1971,
 +
s. 139n.; Beschreibung der mittelalterlichen Handschriften der Wissenschaftlichen
 +
Staatsbibliothek von Olmütz (ed. F. a M. Schäfer), Bausteine
 +
zur Slavischen Philologie und Kulturgeschichte. Reihe C: Bibliographien,
 +
Neue Folge, Band 1 (3), Köln – Weimar – Wien 1994 (spoluautor).
 +
 
 +
'''L:''' OSND 1/2, s. 998; Kutnar, s. 879n.; Tomeš 1, s. 179; J. Cvetler, Jubileum
 +
právního historika, in: Rovnost 29. 5. 1965, s. 1; J. Mezník, K sedmdesátinám
 +
profesora F. Č., in: VVM 18, 1966, s. 144; F. X. Halas, Právnická
 +
fakulta MU v letech 1945–1950, in: Universitas 2, 1969, č. 2, s. 28, 30n.,
 +
37; F. Matějek, Pětasedmdesátiny profesora Č., in: VVM 22, 1970, s. 229n.;
 +
P. Zaoral, F. Č. pětasedmdesátníkem, in: ČMM 89, 1970, s. 337n.; J. Kejř,
 +
Profesor F. Č. zemřel, in: Studie o rukopisech 15, 1976, s. 113; M. Marečková,
 +
Život a dílo prof. JUDr. F. Č., 1993 (s. 13n. s výběrovou bibliografií);
 +
H. Flodrová-Čádová, Dvě výročí F. Č., in: Všehrd. Časopis českých právníků
 +
26, 1994, č. 9, s. 26n.; S. Marečková, Badatelský a ediční přínos F. Č. k dějinám
 +
právní kultury, in: Studie o rukopisech 34, 2001, s. 149n.
 +
 
 +
'''P:''' pozůstalost u dcery Heleny Flodrové-Čádové v Brně.
 +
 
 +
Pavel Krafl
  
== Literatura ==
 
      Tomeš I, 179;
 
 
[[Kategorie:C]]
 
[[Kategorie:C]]
 
[[Kategorie:58- Teoretik nebo historik státu a práva]]
 
[[Kategorie:58- Teoretik nebo historik státu a práva]]

Verze z 16. 11. 2016, 16:50

František ČÁDA
Narození 30.5.1895
Místo narození Praha
Úmrtí 10.10.1975
Místo úmrtí Brno
Povolání 58- Teoretik nebo historik státu a práva

ČÁDA, František, * 30. 5. 1895 Praha, † 10. 10. 1975 Brno, právní historik, kodikolog, pedagog

Pocházel z rodiny filozofa a pedagoga, pozdějšího profesora české filozofické fakulty v Praze Františka Č. (1865–1918). Základní a střední vzdělání získal v rodišti. 1914–18 navštěvoval právnickou fakultu české univerzity, 1919 získal doktorát práv. 1919–22 studoval na Filozofické fakultě UK, současně 1919–21 absolvoval odborné školení na Státní archivní škole. Znalosti si prohluboval v Archivu země České (1919–22) a v Archivu NM (1922–26). Na Právnické fakultě UK se 1923 habilitoval pro obor české právní dějiny. Od 1926 působil na Právnické fakultě MU v Brně, kde byl na návrh profesorského kolegia jmenován mimořádným profesorem středoevropských právních dějin. 1933 se stal řádným profesorem, od 1939 bylo jeho pověření rozšířeno o obor československé právní dějiny. Pro 1936/37 a 1945/46 byl zvolen děkanem. Po osvobození 1945 obnovoval ústavy fakulty a učitelský sbor a vedl dva ústavy: pro dějiny veřejného a soukromého práva středoevropského a pro dějiny práva na území ČSR. Po únoru 1948 byl funkcí zbaven. 1950 byla brněnská právnická fakulta zrušena. Pak se Č. věnoval výzkumu středověkých právnických rukopisů. Zapojil se do projektu kompletního soupisu právních rukopisů v českých zemích a spolu s Miroslavem Boháčkem se stal vědeckým pracovníkem Komise pro soupis rukopisů při ČSAV (1955–59).

K badatelským tématům Č. náleželo zemské a městské právo a kodikologie. Věnoval se předhusitským českým právním pramenům, právním knihám. Nejdůležitější z nich, právní sbírku Ondřeje z Dubé, zpřístupnil v kritické edici, vydal rovněž zemské zřízení z 1535. Vědeckou akribii prokázal v přípravných studiích k edici Tovačovské knihy. Problematice měst zasvětil např. studii o olomouckém kodexu Václava z Jihlavy. V souvislosti s Č. pedagogickou činností vznikly syntézy a učební příručky československých právních dějin a dějin středoevropského veřejného práva. Příznačný pro Č. práci byl zřetel na vazbu mezi právními a hospodářskými dějinami. Stál u počátků rozvoje kodikologie jako samostatné pomocné vědy historické. Pořídil soupisy rukopisů četných zámeckých, veřejných, městských a církevních knihoven. Z řady kodikologických prací byl důležitý posmrtně vydaný soupis rukopisů Vědecké knihovny v Olomouci, který připravil s M. Boháčkem. Č. se stal členem řady předních českých, slovenských a evropských právnických a historických společností: mimořádným členem ČAVU, dopisujícím členem KČSN, řádným členem Učené společnosti Šafaříkovy v Bratislavě, Československé společnosti pro studium národnostních otázek, Archivu pro dějiny průmyslu, obchodu a technické práce, Národní rady badatelské, Société de l’histoire de droit, Comité Internationale d’histoire constitutionelle, čestným členem Spolku československých právníků Všehrd a Československé akademické společnosti Právník. Za druhé světové války byl dvakrát – 1941 a 1942 – zatčen gestapem, vyšetřován a vězněn. Po osvobození obdržel pamětní medaili za boj za svobodu, pamětní odznak Svazu protifašistických bojovníků, Zlatý klíč Kounicových kolejí a pamětní medaili za boj proti fašismu (1965).

D: Nejvyššího sudího království českého Ondřeje z Dubé Práva zemská česká, 1930; Zemské zřízení moravské z r. 1535 spolu s tiskem z r. 1562 nově vydaným, 1937; Povšechné právní dějiny československé od dob nejstarších do doby husitské 1, 1947; Přehled veřejného práva ve střední Evropě. Studijní příručka, 1945; Olomoucký kodex Václava z Jihlavy, in: Studie o rukopisech 2, 1963, s. 77n.; Rukopisy na Moravě a ve Slezsku, in: tamtéž 10, 1971, s. 139n.; Beschreibung der mittelalterlichen Handschriften der Wissenschaftlichen Staatsbibliothek von Olmütz (ed. F. a M. Schäfer), Bausteine zur Slavischen Philologie und Kulturgeschichte. Reihe C: Bibliographien, Neue Folge, Band 1 (3), Köln – Weimar – Wien 1994 (spoluautor).

L: OSND 1/2, s. 998; Kutnar, s. 879n.; Tomeš 1, s. 179; J. Cvetler, Jubileum právního historika, in: Rovnost 29. 5. 1965, s. 1; J. Mezník, K sedmdesátinám profesora F. Č., in: VVM 18, 1966, s. 144; F. X. Halas, Právnická fakulta MU v letech 1945–1950, in: Universitas 2, 1969, č. 2, s. 28, 30n., 37; F. Matějek, Pětasedmdesátiny profesora Č., in: VVM 22, 1970, s. 229n.; P. Zaoral, F. Č. pětasedmdesátníkem, in: ČMM 89, 1970, s. 337n.; J. Kejř, Profesor F. Č. zemřel, in: Studie o rukopisech 15, 1976, s. 113; M. Marečková, Život a dílo prof. JUDr. F. Č., 1993 (s. 13n. s výběrovou bibliografií); H. Flodrová-Čádová, Dvě výročí F. Č., in: Všehrd. Časopis českých právníků 26, 1994, č. 9, s. 26n.; S. Marečková, Badatelský a ediční přínos F. Č. k dějinám právní kultury, in: Studie o rukopisech 34, 2001, s. 149n.

P: pozůstalost u dcery Heleny Flodrové-Čádové v Brně.

Pavel Krafl