Verze z 15. 10. 2019, 09:37, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ČÍŽEK Antonín 11.11.1865-3.6.1897

Z Personal
Antonín ČÍŽEK
Narození 11.11.1865
Místo narození Praha
Úmrtí 3.6.1897
Místo úmrtí Královské Vinohrady (Praha)
Povolání 68- Redaktor nebo žurnalista
47- Představitel stran nebo hnutí po r. 1848
Citace Biografický slovník českých zemí 11, Praha 2009, s. 84

ČÍŽEK, Antonín, * 11. 11. 1865 Praha, † 3. 6. 1897 Královské Vinohrady (Praha), novinář, politik

Narodil se v rodině významného právníka a mladočeského politika Antonína Č. (1833–1883); po otcově smrti žil u redaktora Národních listů Karla Tůmy. Vystudoval práva na české univerzitě v Praze bez doktorátu (užíval titulu JUC.). Krátce nato se stal tajemníkem poslaneckého klubu národní strany svobodomyslné (mladočeské) na českém zemském sněmu. Byl jedním z hlavních představitelů pokrokového hnutí českého studentstva na přelomu osmdesátých a devadesátých let. V době masivního zatýkání pokrokářů koncem léta a na podzim 1893 zůstal jako jeden z mála představitelů radikální mládeže na svobodě. V napjaté atmosféře výjimečného stavu (12. 9.–11. 10. 1893) a příprav vykonstruovaného politického procesu se snažil pomáhat vězněným a stíhaným. K Č. zatčení došlo až na sklonku 1893, kdy byl obviněn z účasti na zavraždění policejního konfidenta Rudolfa Mrvy († 24. 12. 1893) – právě k Č. po činu utekli Mrvovi vrazi O. Doležal a F. Dragoun. V soudním procesu, který proběhl od 13. do 20. 3. 1894, se úspěšně obhájil a dosáhl plného osvobození. Společně s Aloisem Hajnem sepsal knihu, která podrobně zmapovala průběh procesu s tzv. Omladinou.

Oženil se s Vlastou, roz. Kratochvílovou, ze selské rodiny z Podřipska. Spolu s bratrem Jiřím vlastnil na Královských Vinohradech obchodní firmu. V dubnu 1897 Č. patřil s bratry Hajnovými, A. Kalinou, V. Chocem, F. Vahalíkem a dalšími k zakladatelům Radikálně pokrokové strany. Jako novinář publikoval pod řadou zkratek a šifer (At. S., At. Salv., Salv. At., Salvat., vk.) v pokrokářských periodikách Neodvislost, Radikální listy, Nové proudy a Samostatnost. Pohřben byl na Olšanech.

D: Proces s tak zvanou Omladinou, 1894; Výbor prací A. Č., 1897.

L: OSN 28, s. 234; MSN 1, s. 1149; KSN 3, s. 81; MČE 1, s. 285; AČP, s. 68; DČŽ 1, s. 201, 251; J. Soukup, Omladináři. Bojovníci a mučedníci za československou samostatnost, 1930, passim; J. Havránek, Boj za všeobecné, přímé a rovné hlasovací právo roku 1893, 1964, passim; O. Urban, Česká společnost 1848–1918, 1982, rejstřík; J. Pernes, Spiklenci proti jeho veličenstvu, 2. vyd. 2002, passim; J. Vopravil, Slovník pseudonymů v české a slovenské literatuře, 1973, s. 484; Ottova encyklopedie ČR 4, 2006, s. 63.

P: Biografický archiv ÚČL Praha.

Roman Vondra