Verze z 2. 11. 2019, 18:36, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ČÍŽEK František 15.10.1850-24.12.1889

Z Personal
František ČÍŽEK
Narození 15.10.1850
Místo narození Křelina u Jičína
Úmrtí 24.12.1889
Místo úmrtí Praha
Povolání 44- Právník
72- Sportovec nebo činitel tělesné kultury
Citace Biografický slovník českých zemí 11, Praha 2009, s. 85

ČÍŽEK, František, * 15. 10. 1850 Křelina u Jičína, † 24. 12. 1889 Praha, právník, činitel Sokola

Vystudoval gymnázium v Jičíně a po 1872 nastoupil na Právnickou fakultu Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze (JUDr. 1877). Od 1884 působil jako advokát. Již za studií (1872) vstoupil do Sokola pražského, o dva roky později se stal členem cvičitelského sboru a 1878 náměstkem náčelníka M. Tyrše. 1883 byl zvolen náměstkem starosty a 1889 převzal starostenský úřad; přes projevující se chorobu zastával zároveň funkci náčelníka České obce sokolské (založené 1889). Kromě sokolských funkcí působil v řadě dalších národních organizací – od 1868 byl členem výboru Slovanské Lípy, 1878 se stal předsedou Akademického čtenářského spolku, 1885 spoluzakladatelem Národní jednoty severočeské (od 1887 náměstek starosty). Pohřben byl na Olšanských hřbitovech v Praze.

L: OSN 6, s. 782–783; KSN 3, s. 82; AČP, s. 68; JUDr. F. Č., in: Zlatá Praha 7, 1890, s. 83; J. E. Sch. (=Josef Scheiner), † JUDr. F. Č., in: Sokol, 1890, č. 1, s. 1n., č. 2, s. 18–20; R. Barta, Tvůrcové Sokolstva, 1940, s. 14.

Miloslav Martínek