Verze z 1. 3. 2015, 14:05, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (ČÍLA_Bohumír_16.5.1885-1973)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ČÍLA Bohumír 16.5.1885-13.2.1973

Z Personal
Bohumír ČÍLA
Narození 16.5.1885
Úmrtí 1973
Povolání 76- Malíř, iluminátor, ilustrátor nebo grafik


Bohumír ČÍLA