Verze z 1. 3. 2015, 15:16, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (ČABART_Jan_1931-1990)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ČABART Jan 1931-1990

Z Personal
Jan ČABART
Narození 1931
Úmrtí 1990
Povolání

6- Botanik

8- Ekolog nebo ochránce přírody


Jan ČABART