ČADA Karel 1.11.1931-26.2.1998: Porovnání verzí

Z Personal
(ČADA_Karel_1.11.1931-26.2.1998)
 
Řádka 3: Řádka 3:
 
| obrázek = No male portrait.png
 
| obrázek = No male portrait.png
 
| datum narození = 1.11.1931
 
| datum narození = 1.11.1931
| místo narození = Brtnice, o. Jihlava
+
| místo narození = Brtnice u Jihlavy
 
| datum úmrtí = 26.2.1998
 
| datum úmrtí = 26.2.1998
| místo úmrtí =  
+
| místo úmrtí = Brno
 
| povolání = 15- Lékaři
 
| povolání = 15- Lékaři
  
 
| jiná jména =  
 
| jiná jména =  
}}<br/><br/>Karel ČADA
+
}}
 +
'''ČADA, Karel''', ''* 1. 11. 1931 Brtnice u Jihlavy, † 26. 2. 1998 Brno, lékař-otorinolaryngolog, pedagog, odborný spisovatel''
  
== Literatura ==
+
Byl synem rybničního hajného. Základní vzdělání získal
 +
v Chroustově a v Novém Veselí u Žďáru nad Sázavou.
 +
1945–51 studoval na reálném gymnáziu v Novém Městě na
 +
Moravě, kde maturoval, a ve studiích pokračoval 1951–57 na
 +
lékařské fakultě v Brně. Po promoci 21. 7. 1957 zahájil lékařskou
 +
praxi jako sekundář v Okresním ústavu národního zdraví
 +
ve Strakonicích (1957–58) a v Krajském ústavu národního
 +
zdraví v Českých Budějovicích, odkud dojížděl také na krční
 +
oddělení nemocnice v Třebíči. 1958 přijal místo v Krajském
 +
ústavu národního zdraví v Brně. V říjnu 1963 složil atestační
 +
zkoušku prvního stupně a 1963–77 byl odborným asistentem
 +
na Klinice otorinolaryngologie ve Fakultní nemocnici
 +
u svaté Anny v Brně. 1967 odjel na bezmála dvouletý studijní
 +
pobyt v biochemickém oddělení výzkumné laboratoře pro
 +
lékařskou akustiku v Düsseldorfu a v Research Institute of
 +
Presbyterian University ve Philadelphii v USA. V Německu
 +
se zaměřoval hlavně na genetické aspekty v otorinolaryngologii.
 +
Nové pracovní metody a postupy, které si v zahraničí
 +
osvojil, zaváděl po návratu na klinickém pracovišti v Brně.
 +
Již koncem 60. let patřil k předním světovým odborníkům
 +
v oboru elektronové mikroskopie vnitřního ucha. V té době
 +
předložil kandidátskou disertaci s názvem ''K problému toxického''
 +
''účinku streptomycinu a kanamycinu na vnitřní ucho''. Po
 +
obhajobě 20. 10. 1969 mu byla 16. 2. 1970 přiznána vědecká
 +
hodnost kandidáta lékařských věd. 1970 pracoval krátce
 +
v Ústavu evoluční fyziologie Akademie lékařských věd v Leningradě
 +
u profesora MUDr. Sergeje Vinnikova.
 +
 
 +
Jako zástupce přednosty pro léčebnou a preventivní péči byl
 +
1977 přeřazen zpět do praxe. 1989 byl rehabilitován a pověřen
 +
vedením Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy
 +
a krku MU v Brně, kterou vedl jako přednosta od 1. 9. 1990
 +
do 30. 9. 1997. Po obhajobě práce ''Příspěvek k submikroskopické''
 +
''struktuře a fyziologii sluchově-rovnovážného ústrojí'' byl
 +
23. 5. 1990 jmenován docentem. Mnohé z jím prováděných
 +
operačních výkonů patřily svým charakterem u nás k jedinečným
 +
(mj. rozsáhlé onkochirurgické operace s rekonstrukcí
 +
pooperačních defektů a operace spodiny lebeční). 1992
 +
zahájil rekonstrukci kliniky a postaral se o její vybavení moderním
 +
diagnostickým zařízením. Hlavním Č. vědeckým zájmem
 +
bylo vnitřní ucho, učil však obor otorinolaryngologie
 +
v celém rozsahu včetně odpovídající části chirurgie hlavy.
 +
V 90. letech se věnoval i chirurgii spodiny lebeční. Publikoval
 +
na sedmdesát vědeckých prací doma i v zahraničí a 1967–97
 +
přednesl více než sto sdělení na konferencích. Byl členem mj.
 +
Otorinolaryngologické společnosti Lékařské společnosti Jana
 +
Evangelisty Purkyně.
 +
 
 +
Č. byl třikrát ženatý: 1957 s MUDr. Janou Horákovou, spolu
 +
vychovali dvě dcery a syna, podruhé 1977 se zdravotní
 +
sestrou Marií Sedláčkovou, s níž měl dceru, potřetí 1986
 +
se zdravotní sestrou Hanou Drábkovou. Patřil ke znalcům
 +
hudby, výtvarného umění a literatury, byl zdatným turistou,
 +
vodákem, horolezcem, tenistou a lyžařem. Pracoval aktivně
 +
v tělovýchovných organizacích. Byl pochován na hřbitově
 +
v Brně-Řečkovicích.
 +
 
 +
'''D:''' výběr: Nádory kyfotického glomu, in: Vnitřní lékařství 1, 1965, s. 595n.;
 +
Chromosomální vyšetření u otosklerosy a syndromu Van der Horce-de Kleynova,
 +
in: Československá otorinolaryngologie 17, 1968, s. 285n.; Genetika
 +
otolaryngologie, in: tamtéž, s. 321n.; Die Streptomycinkonzentration mit
 +
und ohne Ozothin im Blut und in der Perilymphe des Meerschweinchens,
 +
in: Zeitschrift für Laryngologie-Rhinologie-Otologie 47, 1968, s. 926n.;
 +
Případ oboustranné obrny hrtanových rozvěračů při Lymské borelióze,
 +
in: Otorinolaryngologie a foniatrie 45, 1996, č. 1, s. 58n. (s J. Hložkem a
 +
P. Smilkem); Základy otorinolaryngologie, 2. vyd., 1996; Rhinocerebral Mucormycosis,
 +
in: Oto-Rhino-Laryngologia Nova [Basel] 8, 1999, č. 5, s. 258n.
 +
(s J. Wotkem a P. Smilkem); filmové a výukové scénáře: Maximálně cílená
 +
infuze do arteria thyreoidea cranialis při nádorech v ORL oblasti, 1964.
 +
 
 +
'''L:''' Č. K., in: Kdo je kdo 1991–1992. ČSSR A–M, 1991; A. Kollár, Odešel
 +
Doc. MUDr. K. Č., CSc., in: Univerzitní noviny. List Masarykovy univerzity
 +
a Nadace Universitas Masarykiana 5, 1998, č. 3, s. 19.
 +
 
 +
'''P:''' úplný soupis Č. 112 přednášek a 77 publikací (některé v rukopise) uložen
 +
na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ve Fakultní nemocnici
 +
u sv. Anny Brno; Archiv MU Brno.
 +
 
 +
Věra Linhartová
 
   
 
   
 
[[Kategorie:D]]
 
[[Kategorie:D]]
Řádka 19: Řádka 98:
 
[[Kategorie:Brtnice]]
 
[[Kategorie:Brtnice]]
 
[[Kategorie:1998]]
 
[[Kategorie:1998]]
 +
[[Kategorie:Brno]]

Verze z 17. 11. 2016, 13:57

Karel ČADA
Narození 1.11.1931
Místo narození Brtnice u Jihlavy
Úmrtí 26.2.1998
Místo úmrtí Brno
Povolání 15- Lékaři

ČADA, Karel, * 1. 11. 1931 Brtnice u Jihlavy, † 26. 2. 1998 Brno, lékař-otorinolaryngolog, pedagog, odborný spisovatel

Byl synem rybničního hajného. Základní vzdělání získal v Chroustově a v Novém Veselí u Žďáru nad Sázavou. 1945–51 studoval na reálném gymnáziu v Novém Městě na Moravě, kde maturoval, a ve studiích pokračoval 1951–57 na lékařské fakultě v Brně. Po promoci 21. 7. 1957 zahájil lékařskou praxi jako sekundář v Okresním ústavu národního zdraví ve Strakonicích (1957–58) a v Krajském ústavu národního zdraví v Českých Budějovicích, odkud dojížděl také na krční oddělení nemocnice v Třebíči. 1958 přijal místo v Krajském ústavu národního zdraví v Brně. V říjnu 1963 složil atestační zkoušku prvního stupně a 1963–77 byl odborným asistentem na Klinice otorinolaryngologie ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně. 1967 odjel na bezmála dvouletý studijní pobyt v biochemickém oddělení výzkumné laboratoře pro lékařskou akustiku v Düsseldorfu a v Research Institute of Presbyterian University ve Philadelphii v USA. V Německu se zaměřoval hlavně na genetické aspekty v otorinolaryngologii. Nové pracovní metody a postupy, které si v zahraničí osvojil, zaváděl po návratu na klinickém pracovišti v Brně. Již koncem 60. let patřil k předním světovým odborníkům v oboru elektronové mikroskopie vnitřního ucha. V té době předložil kandidátskou disertaci s názvem K problému toxického účinku streptomycinu a kanamycinu na vnitřní ucho. Po obhajobě 20. 10. 1969 mu byla 16. 2. 1970 přiznána vědecká hodnost kandidáta lékařských věd. 1970 pracoval krátce v Ústavu evoluční fyziologie Akademie lékařských věd v Leningradě u profesora MUDr. Sergeje Vinnikova.

Jako zástupce přednosty pro léčebnou a preventivní péči byl 1977 přeřazen zpět do praxe. 1989 byl rehabilitován a pověřen vedením Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku MU v Brně, kterou vedl jako přednosta od 1. 9. 1990 do 30. 9. 1997. Po obhajobě práce Příspěvek k submikroskopické struktuře a fyziologii sluchově-rovnovážného ústrojí byl 23. 5. 1990 jmenován docentem. Mnohé z jím prováděných operačních výkonů patřily svým charakterem u nás k jedinečným (mj. rozsáhlé onkochirurgické operace s rekonstrukcí pooperačních defektů a operace spodiny lebeční). 1992 zahájil rekonstrukci kliniky a postaral se o její vybavení moderním diagnostickým zařízením. Hlavním Č. vědeckým zájmem bylo vnitřní ucho, učil však obor otorinolaryngologie v celém rozsahu včetně odpovídající části chirurgie hlavy. V 90. letech se věnoval i chirurgii spodiny lebeční. Publikoval na sedmdesát vědeckých prací doma i v zahraničí a 1967–97 přednesl více než sto sdělení na konferencích. Byl členem mj. Otorinolaryngologické společnosti Lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Č. byl třikrát ženatý: 1957 s MUDr. Janou Horákovou, spolu vychovali dvě dcery a syna, podruhé 1977 se zdravotní sestrou Marií Sedláčkovou, s níž měl dceru, potřetí 1986 se zdravotní sestrou Hanou Drábkovou. Patřil ke znalcům hudby, výtvarného umění a literatury, byl zdatným turistou, vodákem, horolezcem, tenistou a lyžařem. Pracoval aktivně v tělovýchovných organizacích. Byl pochován na hřbitově v Brně-Řečkovicích.

D: výběr: Nádory kyfotického glomu, in: Vnitřní lékařství 1, 1965, s. 595n.; Chromosomální vyšetření u otosklerosy a syndromu Van der Horce-de Kleynova, in: Československá otorinolaryngologie 17, 1968, s. 285n.; Genetika otolaryngologie, in: tamtéž, s. 321n.; Die Streptomycinkonzentration mit und ohne Ozothin im Blut und in der Perilymphe des Meerschweinchens, in: Zeitschrift für Laryngologie-Rhinologie-Otologie 47, 1968, s. 926n.; Případ oboustranné obrny hrtanových rozvěračů při Lymské borelióze, in: Otorinolaryngologie a foniatrie 45, 1996, č. 1, s. 58n. (s J. Hložkem a P. Smilkem); Základy otorinolaryngologie, 2. vyd., 1996; Rhinocerebral Mucormycosis, in: Oto-Rhino-Laryngologia Nova [Basel] 8, 1999, č. 5, s. 258n. (s J. Wotkem a P. Smilkem); filmové a výukové scénáře: Maximálně cílená infuze do arteria thyreoidea cranialis při nádorech v ORL oblasti, 1964.

L: Č. K., in: Kdo je kdo 1991–1992. ČSSR A–M, 1991; A. Kollár, Odešel Doc. MUDr. K. Č., CSc., in: Univerzitní noviny. List Masarykovy univerzity a Nadace Universitas Masarykiana 5, 1998, č. 3, s. 19.

P: úplný soupis Č. 112 přednášek a 77 publikací (některé v rukopise) uložen na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ve Fakultní nemocnici u sv. Anny Brno; Archiv MU Brno.

Věra Linhartová