Verze z 13. 10. 2019, 09:25, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ČAMLER Jiří 22.5.1682-25.8.1734

Z Personal
Jiří ČAMLER
Narození 22.5.1682
Místo narození Budišov nad Budišovkou
Úmrtí 25.8.1734
Místo úmrtí Ostrov nad Ohří
Povolání 61- Pedagog
49- Náboženský nebo církevní činitel
Citace Biografický slovník českých zemí 10, Praha 2008, s. 515

ČAMLER, Jiří (též TSHAMLER, Maximius a Passione Domini), * 22. 5. 1682 Budišov nad Budišovkou, † 25. 8. 1734 Ostrov nad Ohří, kněz, pedagog

Svůj život spojil od 2. 10. 1700 s piaristickým řádem. Noviciát absolvoval v koleji v Lipníku nad Bečvou. Během života učil na různých piaristických školách, zejména na gymnáziích. Měl na starosti i výuku mladých knížat z Ditrichštejna. Působil v Mikulově, kde zkoušel 1724–27 studenty teologie, 1727–30 byl rektorem piaristické koleje ve Staré Vodě u Olomouce. Na sklonku života 1730–34 byl rektorem piaristické koleje v Ostrově nad Ohří. O výchově noviců napsal teoretický spis Tyrocinium pietatis ab alumnis Piarum Scholarum frequentari solitum, který zůstal v rukopise.

L: F. A. F. Fischer, Verzeichnis der Piaristen der deutschen und böhmischen Ordensprovinz, München 1985, s. 137n.; A. Horányi, Scriptores Piarum Scholarum liberaliumque artium magistri, vol. 1, Budae 1808, s. 757; J. Schaller, Kurze Lebensbeschreibungen jener verstorbenen gelehrten Männer aus dem Orden der frommen Schulen..., 1799, s. 52; M. Zemek – J. Bombera – A. Filip, Piaristé v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 1631– 1950, Prievidza 1992, s. 216.

P: NA Praha, ŘPi, provincie, Seznam členů řádu (Liber provinciae Germaniae pro familiis inscribendis) 1724–1779, č. kn. 27.

Václav Bartůšek