ČANDRA Josef 4.7.1718-22.6.1789: Porovnání verzí

Z Personal
(ČANDRA_Josef_4.7.1718-22.6.1789)
 
Řádka 10: Řádka 10:
  
 
| jiná jména =  
 
| jiná jména =  
}}<br/><br/>Josef ČANDRA
+
}}
 +
'''ČANDRA, Josef''' ''(též CZANDRA, Georgius a Visitatione B. V. M.), * 4. 7. 1718 Přerov, † 22. 6. 1789 Mikulov, pedagog, spisovatel, piarista''
 +
 
 +
Do piaristického řádu vstoupil 23. 10. 1735 v Lipníku nad
 +
Bečvou. Během pedagogické kariéry učil na všech druzích řádových
 +
škol, zejména na gymnáziích. Stal se také vychovatelem
 +
v šlechtických rodinách, 1755–58 u hraběte Wengerského
 +
a potom u barona Rosenbacha, s nímž pobýval 1758–61
 +
ve Würzburgu. Ve školním roce 1762/63 se stal prvním
 +
superiorem, později rektorem piaristické koleje v Českých
 +
Budějovicích a od 1767 psal její kroniku. 1773–78 působil
 +
jako rektor koleje ve Slaném a později její vicerektor. Byl i literárně
 +
činný, ale jeho dílo zůstalo v rukopise.
 +
 
 +
'''L:''' F. A. F. Fischer, Verzeichnis der Piaristen der deutschen und böhmischen
 +
Ordensprovinz, München 1985, s. 93; A. Horányi, Scriptores Piarum Scholarum
 +
liberaliumque artium magistri, vol. 1, Budae 1808, s. 579; M. Zemek
 +
– J. Bombera – A. Filip, Piaristé v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 1631–
 +
1950, Prievidza 1992, s. 74; A. Krecar, Dějiny c. k. vyššího gymnázia ve
 +
Slaném. Výroční zpráva c. k. státního vyššího gymnázia ve Slaném za školní
 +
rok 1901/02, s. 18; Z. Martínek, Založení piaristické koleje v Českých Budějovicích,
 +
in: JSH 50, 1981, s. 17–22; L. Jandová, Piaristické gymnázium
 +
v Českých Budějovicích ve 2. polovině 18. století, in: Z Českého ráje a Podkrkonoší
 +
– supplementum 5, 2000, s. 139–150; J. Bombera, Piaristé jako
 +
učitelé a vychovatelé ve službách šlechty, in: Jižní Morava, 1995, s. 25–42;
 +
Encyklopedie Českých Budějovic (ed. J. Kropáček), 1998, s. 358.
 +
 
 +
'''P:''' NA Praha, ŘPi (řád piaristů), kolej České Budějovice. Pamětní kniha Historia
 +
domus Bohemo-Budvicensis 1755–1860, 221 fol. č. kn. 302, zápisy
 +
do roku 1773; tamtéž, ŘPi, provincie, Seznam členů řádu (Liber provinciae
 +
Germaniae pro familiis inscribendis) 1724–1779, č. kn. 27; tamtéž, ŘPi,
 +
provincie, Seznam členů řádu (Catalogus religiosorum scholarum piarum
 +
provinciae Bohemiae) 1631–1940, č. kn. 28, s. 34; tamtéž, ŘPi, provincie,
 +
Seznamy členů řádu (tisk) 1772–1835, č. kart. 28.
 +
 
 +
Václav Bartůšek
 +
 
 
[[Kategorie:D]]
 
[[Kategorie:D]]
 
[[Kategorie:49- Náboženský nebo církevní činitel]]
 
[[Kategorie:49- Náboženský nebo církevní činitel]]

Verze z 17. 11. 2016, 18:06

Josef ČANDRA
Narození 4.7.1718
Místo narození Přerov
Úmrtí 22.6.1789
Místo úmrtí Mikulov
Povolání

49- Náboženský nebo církevní činitel

61- Pedagog

ČANDRA, Josef (též CZANDRA, Georgius a Visitatione B. V. M.), * 4. 7. 1718 Přerov, † 22. 6. 1789 Mikulov, pedagog, spisovatel, piarista

Do piaristického řádu vstoupil 23. 10. 1735 v Lipníku nad Bečvou. Během pedagogické kariéry učil na všech druzích řádových škol, zejména na gymnáziích. Stal se také vychovatelem v šlechtických rodinách, 1755–58 u hraběte Wengerského a potom u barona Rosenbacha, s nímž pobýval 1758–61 ve Würzburgu. Ve školním roce 1762/63 se stal prvním superiorem, později rektorem piaristické koleje v Českých Budějovicích a od 1767 psal její kroniku. 1773–78 působil jako rektor koleje ve Slaném a později její vicerektor. Byl i literárně činný, ale jeho dílo zůstalo v rukopise.

L: F. A. F. Fischer, Verzeichnis der Piaristen der deutschen und böhmischen Ordensprovinz, München 1985, s. 93; A. Horányi, Scriptores Piarum Scholarum liberaliumque artium magistri, vol. 1, Budae 1808, s. 579; M. Zemek – J. Bombera – A. Filip, Piaristé v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 1631– 1950, Prievidza 1992, s. 74; A. Krecar, Dějiny c. k. vyššího gymnázia ve Slaném. Výroční zpráva c. k. státního vyššího gymnázia ve Slaném za školní rok 1901/02, s. 18; Z. Martínek, Založení piaristické koleje v Českých Budějovicích, in: JSH 50, 1981, s. 17–22; L. Jandová, Piaristické gymnázium v Českých Budějovicích ve 2. polovině 18. století, in: Z Českého ráje a Podkrkonoší – supplementum 5, 2000, s. 139–150; J. Bombera, Piaristé jako učitelé a vychovatelé ve službách šlechty, in: Jižní Morava, 1995, s. 25–42; Encyklopedie Českých Budějovic (ed. J. Kropáček), 1998, s. 358.

P: NA Praha, ŘPi (řád piaristů), kolej České Budějovice. Pamětní kniha Historia domus Bohemo-Budvicensis 1755–1860, 221 fol. č. kn. 302, zápisy do roku 1773; tamtéž, ŘPi, provincie, Seznam členů řádu (Liber provinciae Germaniae pro familiis inscribendis) 1724–1779, č. kn. 27; tamtéž, ŘPi, provincie, Seznam členů řádu (Catalogus religiosorum scholarum piarum provinciae Bohemiae) 1631–1940, č. kn. 28, s. 34; tamtéž, ŘPi, provincie, Seznamy členů řádu (tisk) 1772–1835, č. kart. 28.

Václav Bartůšek