Verze z 13. 10. 2019, 08:36, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ČAPEK Jindřich 15.10.1876-21.7.1927

Z Personal
Jindřich ČAPEK
Narození 15.10.1876
Místo narození Praha
Úmrtí 21.7.1927
Místo úmrtí Praha
Povolání 75- Sochař nebo medailér
45- Voják nebo partyzán
Citace Biografický slovník českých zemí 10, Praha 2008, s. 523-524

ČAPEK, Jindřich, * 15. 10. 1876 Praha, † 21. 7. 1927 Praha, sochař, restaurátor, účastník 1. odboje

Byl synem akademického sochaře Jindřicha Č. (1837–1895), autora portrétních a sakrálních plastik. 1890–97 studoval Č. na Uměleckoprůmyslové škole v ateliéru Stanislava Suchardy a Celdy Kloučka. Mistrovský rok absolvoval 1898/99 na AVU u Josefa Václava Myslbeka. Zprvu se věnoval ornamentální a dekorativní plastice, brzy se začal teoreticky i prakticky zabývat restaurováním soch, štukové výzdoby budov a sgrafit. Mimo jiné zachránil sgrafitovou výzdobu zámku v Nelahozevsi, v Míčovně na Pražském hradě a domu Minuta na Staroměstském náměstí. Na 2. sjezdu ochránců památek (1913) přednesl ve své době ojedinělý referát o ochraně štuků a sgrafit. Politicky byl organizován v mladočeské straně. Náležel k mladšímu křídlu státoprávních radikálů, blízkých Aloisu Rašínovi. Po zatčení Karla Kramáře v květnu 1915 se napojil na okruh generálního tajemníka strany Františka Síse a vstoupil do ilegální odbojové sítě Maffie. Na podzim 1915 kontaktoval ze Sísovy iniciativy Jana Dvořáčka, přiděleného do zbrojovky v rakouském Wöllersdorfu. Od něho přebíral aktuální informace o zbrojní výrobě v monarchii a na stanici v Moravské Ostravě je předával dalšímu členovi skupiny (malíři Ferdinandu Engelmüllerovi), který je vozil do Sísova pražského sekretariátu. Až do konce války byl kurýrem pro vnitroodbojový styk. Opatřoval vojenské zpravodajství o pohybu armád, válečném průmyslu a zásobování uhlím. V létě 1918 byl pověřen zastupovat F. Síse v sekci vojenské Maffie, vedené Jaroslavem Rošickým. S Rošickým, Sísem a Josefem Scheinerem vytvořil užší štáb přípravy vojenského zajištění převzetí moci. 1918–22 působil jako restaurátor ministerstva školství a národní osvěty, 1922–27 stavebního odboru ministerstva veřejných prací.

L: F. Sís, Kapitolky z činnosti Maffie (seriál fejetonů), in: Národní listy 27. 9. 1929–10. 7. 1930; J. Rošický, Rakouský orel padá, 1933, passim; M. Paulová, Tajný výbor (Maffie) a spolupráce s Jihoslovany v letech 1916–1918, 1969, s. 122n.; K. Čapek, Mistr svého řemesla (nekrolog přetištěn z Lidových novin), in: O umění a kultuře 3, 1986, s. 98n.; ISN 4, s. 120; KSN 2, s. 426; OSND 1/2, s. 1003; J. Galandauer a kol., Slovník prvního československého odboje 1914–18, 1993, s. 20; NEČVUD, s. 148n.

P: ANM Praha, rukopis válečných vzpomínek J. Dvořáčka, fond Maffie.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Martin Kučera