ČAPKA Josef 27.1.1911-10.4.1945: Porovnání verzí

Z Personal
(ČAPKA_Josef_27.1.1911-10.4.1945)
 
Řádka 3: Řádka 3:
 
| obrázek = No male portrait.png
 
| obrázek = No male portrait.png
 
| datum narození = 27.1.1911
 
| datum narození = 27.1.1911
| místo narození =  
+
| místo narození = Gorzów (Polsko)
 
| datum úmrtí = 10.4.1945
 
| datum úmrtí = 10.4.1945
| místo úmrtí =  
+
| místo úmrtí = Mauthausen (Rakousko)
 
| povolání = 45- Voják nebo partyzán
 
| povolání = 45- Voják nebo partyzán
  
 
| jiná jména =  
 
| jiná jména =  
}}<br/><br/>Josef ČAPKA
+
}}
 +
'''ČAPKA, Josef''', ''* 27. 1. 1911 Gorzów (Polsko), † 10. 4. 1945 Mauthausen (Rakousko), důstojník, účastník 2. odboje''
 +
 
 +
Po ukončení studia na reálce v Olomouci nastoupil počátkem
 +
října 1931 základní vojenskou službu, v jejímž rámci
 +
absolvoval Školu důstojníků v záloze. 1932–34 se stal frekventantem
 +
Vojenské akademie v Hranicích a pak sloužil
 +
jako poručík dělostřelectva u 126. hrubého dělostřeleckého
 +
pluku v Žilině. Po nacistické okupaci, kdy došlo k postupné
 +
likvidaci československé armády, byl propuštěn a odeslán na
 +
kurs pro obecní tajemníky do Prahy. Od října 1939 pracoval
 +
v zásobovacím oddělení okresního úřadu v Ostravě. Po jeho
 +
zrušení 1941 přešel do zásobovacího oddělení ostravského
 +
magistrátu s pracovištěm ve Slezské Ostravě. V té době se
 +
také zapojil prostřednictvím poručíka Jana Bařiny do ilegální
 +
organizace s názvem Bílá lvice, jejíž členové prováděli drobné sabotáže. Koncem června 1942 měl být přeložen k okresnímu hejtmanství do Telče. Přemístění ale odmítl a nadále
 +
pracoval jen jako výpomocný účetní. Po překonání následků
 +
zatýkání v řadách odbojářů na přelomu 1942–43 se kolem
 +
Č. vytvořila partyzánská skupina městského-místního typu.
 +
Ta v noci na 1. 9. 1943 provedla úspěšnou destrukční akci
 +
u Lískovce na železniční trati Kojetín-Moravská Ostrava
 +
a následovaly další. Aktivity skupiny upoutaly zájem Rudolfa
 +
Peschela, kterého spolu s Rudolfem Procházkou počátkem
 +
září 1943 vyslalo do protektorátu moskevské vedení KSČ,
 +
aby organizovali partyzánské hnutí. Č. s Peschelem se rozhodli
 +
dát skupině pevný organizační rámec partyzánské
 +
jednotky. Byla rozdělena na čtyři oddíly – Olomouc, Frýdek-
 +
Místek, Hranice a Ostrava –, kde také zůstali Č. jako
 +
výkonný velitel a Peschel. Nová jednotka pak převzala název
 +
Jan Žižka. Jen do srpna 1944 provedla zhruba dvacet úspěšných
 +
diverzních akcí a rozsahem své činnosti představovala
 +
v dané době nejaktivnější partyzánskou jednotku v českých
 +
zemích. V průběhu září 1944 gestapo zatklo většinu jejích
 +
členů, Č. se však podařilo uniknout a přejít na Slovensko.
 +
29. 9. 1944 byl v Banské Bystrici zařazen do 1. československé
 +
armády na Slovensku a stal se velitelem dělostřelecké
 +
baterie u 2. taktické skupiny. Po pádu Banské Bystrice odešel
 +
s jednotkou do hor, ale onemocněl a musel předat velení.
 +
Když se zotavil, pokusil se přejít frontu, byl však koncem
 +
prosince 1944 zatčen v Brezně nad Hronom. V lednu 1945
 +
ho Maďaři předali do Banské Bystrice Němcům, odkud se
 +
dostal na gestapo do Bratislavy, pak do Brna a nakonec do
 +
Ostravy, kde byl podroben tvrdým výslechům. 7. 4. 1945 Č.
 +
odejel s transportem 150 vězňů do koncentračního tábora
 +
Mauthausen, kde byli všichni povražděni.
 +
 
 +
'''L:''' F. Čvanda, Noční akce, 1965, passim; J. Gebhart – J. Šimovček, Partyzáni
 +
v Československu 1941–1945, Praha – Bratislava 1984, s. 162n.; F. Vystrčil,
 +
J. Č., velitel partyzánské skupiny Jan Žižka, in: Ostrava 3. Sborník příspěvků
 +
k dějinám a výstavbě města, 1966, s. 242n.
 +
 
 +
'''P:''' VHA Praha, fond Partyzánské jednotky, sign. 157/III, materiály skupiny
 +
Jan Žižka.
 +
 
 +
Jan Gebhart
 +
 
 
[[Kategorie:D]]
 
[[Kategorie:D]]
 
[[Kategorie:45- Voják nebo partyzán]]
 
[[Kategorie:45- Voják nebo partyzán]]
  
 
[[Kategorie:1911]]
 
[[Kategorie:1911]]
 +
[[Kategorie:Gorzów]]
 
[[Kategorie:1945]]
 
[[Kategorie:1945]]
 +
[[Kategorie:Mauthausen]]

Verze z 19. 11. 2016, 16:30

Josef ČAPKA
Narození 27.1.1911
Místo narození Gorzów (Polsko)
Úmrtí 10.4.1945
Místo úmrtí Mauthausen (Rakousko)
Povolání 45- Voják nebo partyzán

ČAPKA, Josef, * 27. 1. 1911 Gorzów (Polsko), † 10. 4. 1945 Mauthausen (Rakousko), důstojník, účastník 2. odboje

Po ukončení studia na reálce v Olomouci nastoupil počátkem října 1931 základní vojenskou službu, v jejímž rámci absolvoval Školu důstojníků v záloze. 1932–34 se stal frekventantem Vojenské akademie v Hranicích a pak sloužil jako poručík dělostřelectva u 126. hrubého dělostřeleckého pluku v Žilině. Po nacistické okupaci, kdy došlo k postupné likvidaci československé armády, byl propuštěn a odeslán na kurs pro obecní tajemníky do Prahy. Od října 1939 pracoval v zásobovacím oddělení okresního úřadu v Ostravě. Po jeho zrušení 1941 přešel do zásobovacího oddělení ostravského magistrátu s pracovištěm ve Slezské Ostravě. V té době se také zapojil prostřednictvím poručíka Jana Bařiny do ilegální organizace s názvem Bílá lvice, jejíž členové prováděli drobné sabotáže. Koncem června 1942 měl být přeložen k okresnímu hejtmanství do Telče. Přemístění ale odmítl a nadále pracoval jen jako výpomocný účetní. Po překonání následků zatýkání v řadách odbojářů na přelomu 1942–43 se kolem Č. vytvořila partyzánská skupina městského-místního typu. Ta v noci na 1. 9. 1943 provedla úspěšnou destrukční akci u Lískovce na železniční trati Kojetín-Moravská Ostrava a následovaly další. Aktivity skupiny upoutaly zájem Rudolfa Peschela, kterého spolu s Rudolfem Procházkou počátkem září 1943 vyslalo do protektorátu moskevské vedení KSČ, aby organizovali partyzánské hnutí. Č. s Peschelem se rozhodli dát skupině pevný organizační rámec partyzánské jednotky. Byla rozdělena na čtyři oddíly – Olomouc, Frýdek- Místek, Hranice a Ostrava –, kde také zůstali Č. jako výkonný velitel a Peschel. Nová jednotka pak převzala název Jan Žižka. Jen do srpna 1944 provedla zhruba dvacet úspěšných diverzních akcí a rozsahem své činnosti představovala v dané době nejaktivnější partyzánskou jednotku v českých zemích. V průběhu září 1944 gestapo zatklo většinu jejích členů, Č. se však podařilo uniknout a přejít na Slovensko. 29. 9. 1944 byl v Banské Bystrici zařazen do 1. československé armády na Slovensku a stal se velitelem dělostřelecké baterie u 2. taktické skupiny. Po pádu Banské Bystrice odešel s jednotkou do hor, ale onemocněl a musel předat velení. Když se zotavil, pokusil se přejít frontu, byl však koncem prosince 1944 zatčen v Brezně nad Hronom. V lednu 1945 ho Maďaři předali do Banské Bystrice Němcům, odkud se dostal na gestapo do Bratislavy, pak do Brna a nakonec do Ostravy, kde byl podroben tvrdým výslechům. 7. 4. 1945 Č. odejel s transportem 150 vězňů do koncentračního tábora Mauthausen, kde byli všichni povražděni.

L: F. Čvanda, Noční akce, 1965, passim; J. Gebhart – J. Šimovček, Partyzáni v Československu 1941–1945, Praha – Bratislava 1984, s. 162n.; F. Vystrčil, J. Č., velitel partyzánské skupiny Jan Žižka, in: Ostrava 3. Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě města, 1966, s. 242n.

P: VHA Praha, fond Partyzánské jednotky, sign. 157/III, materiály skupiny Jan Žižka.

Jan Gebhart