Verze z 13. 10. 2019, 09:46, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ČAPKA Miroslav 13.6.1925-27.11.1983

Z Personal
Miroslav ČAPKA
Narození 13.6.1925
Místo narození Rakodavy u Přerova
Úmrtí 27.11.1983
Místo úmrtí Praha
Povolání 47- Představitel stran nebo hnutí po r. 1848
Citace Biografický slovník českých zemí 10, Praha 2008, s. 539

ČAPKA, Miroslav, * 13. 6. 1925 Rakodavy u Přerova, † 27. 11. 1983 Praha, politik

Po ukončení měšťanské školy se 1940–43 vyučil modelářem dřeva v Přerovských strojírnách, kde pak do 1949 pracoval jako dělník; 1947–49 vykonal vojenskou prezenční službu. 1946 vstoupil do KSČ a od konce čtyřicátých let působil převážně ve stranickém aparátu, několik let též ve státní správě, nejprve na regionální, od 1974 na centrální úrovni. 1967 absolvoval Vysokou školu politickou Ústředního výboru KSČ v Praze a poté vystřídal mnohé stranické i správní funkce regionálního i celostátního významu. 1949–51 byl tajemníkem okresního výboru KSČ v Přerově, 1951–53 vedoucím tajemníkem okresního výboru KSČ v Litovli, posléze v Přerově, 1953–55 vedoucím oddělení průmyslu krajského výboru KSČ v Olomouci, 1955–58 tajemníkem krajského výboru KSČ tamtéž. 1958–60 působil jako náměstek předsedy Krajského národního výboru, 1960–63 předseda Okresního národního výboru a 1963–68 vedoucí tajemník okresního výboru KSČ v Olomouci; 1968–72 tajemník Severomoravského krajského výboru KSČ, 1972–74 předseda Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě. 1962–68 vykonával funkci kandidáta, 1968–71 člena ústředního výboru KSČ. Od 1971 byl členem, 1974–77 místopředsedou a od 1977 do své smrti předsedou Ústřední kontrolní a revizní komise KSČ; 1972–83 byl činný i jako poslanec Sněmovny lidu Federálního shromáždění ČSSR a od června 1981 do konce svého života místopředseda poslaneckého klubu KSČ ve Federálním shromáždění ČSSR. Patřil k méně známým, ale zákulisně vlivným činitelům KSČ v období vrcholné normalizace.

L: Ilustrovaný encyklopedický slovník 1, 1980, s. 369; MČE 1, s. 760; Kdo je kdo v Československu 1, 1969, s. 124n.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Josef Tomeš