Verze z 13. 10. 2019, 09:47, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ČAPLOVIČ Ján 25.2.1904-26.9.1976

Z Personal
Ján ČAPLOVIČ
Narození 25.2.1904
Místo narození Záriečie u Púchova (Slovensko)
Úmrtí 26.9.1976
Místo úmrtí Bratislava (Slovensko)
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel
68- Redaktor nebo žurnalista
65- Literární historik, kritik nebo teoretik
Citace Biografický slovník českých zemí 10, Praha 2008, s. 540

ČAPLOVIČ, Ján, * 25. 2. 1904 Záriečie u Púchova (Slovensko), † 26. 9. 1976 Bratislava (Slovensko), literární historik, bibliograf, žurnalista, redaktor

Pocházel z národně uvědomělé rodiny evangelického faráře Jána Č. (1876–1925). Studoval 1913–22 na gymnáziích v Békéscsabě, Szarvasi a v Liptovském Mikuláši, 1922–27 absolvoval teologii na Slovenské evangelické bohoslovecké fakultě a filozofii na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě, 1927 získal titul PhDr. 1927–33 působil jako farář v srbské Kovačici, 1933–38 jako redaktor Robotníckych novín, 1937–38 i časopisu Jednota v Bratislavě. Po nástupu fašismu odešel do emigrace: 1939–40 pracoval jako úředník informační správy Československého národního výboru a redaktor periodika Československý boj v Paříži, 1940–45 redaktor týdeníku Čechoslovák a spoluredaktor měsíčníku Nové časy v Londýně, současně byl slovenským hlasatelem BBC, členem a od konce 1942 prvním místopředsedou Státní rady ČSR. Krajský soud v Bratislavě ho 1944 v nepřítomnosti odsoudil k šestiletému vězení. Po skončení druhé světové války předsedal 1945–46 slovenskému odboru Úřadu předsednictva vlády ČSR v Praze, potom se vrátil do Bratislavy, kde redigoval 1946–48 Hlas práce, Nový hlas a deník Práce, 1948–52 byl ředitelem bratislavské Univerzitní knihovny, 1953–54 externím pracovníkem Ústavu slovenské literatury SAV, 1954–76 vedoucím pracovníkem Oddělení starých fondů Lyceální knihovny, resp. Ústřední knihovny SAV.

Patřil k znalcům dějin slovenské knižní kultury, starší slovenské literatury a národního obrození a k významným slovenským komeniologům. Objevil nová fakta o vztazích Komenského ke Slovensku, provedl komeniologický výzkum ve slovenských knihovnách a zpracoval slovenskou část soupisu jeho děl v československých knihovnách, kterou publikoval v Soupise děl J. A. Komenského v československých knihovnách, archivech a museích (1959). Zajímavá byla Č. zjištění o vydávání Komenského učebnic v Pováží, o Komenského tiskárně v Sárospataku. Těžištěm Č. práce byla bibliografie starých tisků, které zkoumal v historických knihovnách, archivech a soukromých sbírkách. Spolupracoval na Knihopisu českých a slovenských tisků a vydal 2 svazky Bibliografie tlačí vydaných na Slovensku do roku 1700 (1972, 1984). Články a studie publikoval především v periodikách Acta Comeniana, Bratislava, Knižnica, Slovenská literatúra, Vlastivedný časopis, Bratrstvo aj. Byl členem Komise pro starší slovenskou literaturu při SAV, 1950–51 pak prvním předsedou Svazu slovenských knihovníků.

D: Život a dielo Pavla Országa Hviezdoslava vo fotografii, Bratislava 1952; O štúdiu staršej slovenskej literatúry, Bratislava 1953; Bibliografia tlačí vydaných na Slovensku do roku 1700, 1–2, Martin 1972–1984; Z komeniologického prieskumu slovenských knižníc, in: Acta Comeniana 18, 1959, s. 52n., 20, 1961, s. 223n.; Komenský a Slovensko, in: tamtéž 19, 1960, č. 1, příloha s. 121n.; Vydávanie Komenského učebníc na Považí, in: tamtéž 20, 1961, s. 226n.

L: výběr: S. Čelovský, Kovačičan Dr. J. Č., významná osobnosť slovenskej vedy a kultúry, in: J. Č., Dejiny slovenského evanjelického a. v. cirkevného zboru v Kovačici, Košice 1991, s. 244n.; Tomeš 1, s. 185; M. Kovačka, Bibliograf a historik J. Č. (1904–1976), in: Biografické štúdie 30, 2004, s. 99n.; BLS 2, s. 103n. (se soupisem díla a literatury).

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Alena Táborecká