ČARVAŠ Jan 3.12.1917-13.11.1992: Porovnání verzí

Z Personal
(ČARVAŠ_Jan_3.12.1917-13.11.1992)
 
Řádka 3: Řádka 3:
 
| obrázek = No male portrait.png
 
| obrázek = No male portrait.png
 
| datum narození = 3.12.1917
 
| datum narození = 3.12.1917
| místo narození =  
+
| místo narození = Brno
 
| datum úmrtí = 13.11.1992
 
| datum úmrtí = 13.11.1992
| místo úmrtí =  
+
| místo úmrtí = Brno
 
| povolání = 17- Veterinář
 
| povolání = 17- Veterinář
 
39- Organizátor veřej. Zdravot. nebo soc. péče
 
39- Organizátor veřej. Zdravot. nebo soc. péče
  
 
| jiná jména =  
 
| jiná jména =  
}}<br/><br/>Jan ČARVAŠ
+
}}
 +
'''ČARVAŠ, Jan''', ''* 3. 12. 1917 Brno, † 13. 11. 1992 Brno, veterinář, pedagog''
 +
 
 +
Byl synem dělníka, modeláře obráběcích strojů. Vychodil
 +
1928 Husovu obecnou školu v Brně-Žabovřeskách. 1928–35
 +
studoval na IV. české státní reálce v Brně, kde maturoval
 +
4. 6. 1935. Studium na tamní Vysoké škole veterinární, které
 +
zahájil 1935, ukončil v důsledku uzavření českých vysokých
 +
škol složením druhé a třetí státní zvěrolékařské zkoušky až
 +
v červenci 1945. Předtím za nacistické okupace pracoval na
 +
úseku veterinární hygieny: po absolvování příslušného kursu
 +
byl kontrolorem jatečních zvířat a masa v obvodu Zbraslav
 +
u Brna (říjen 1940–červenec 1942), zaměstnancem rozdělovny
 +
Českomoravského svazu pro dobytek, maso a ryby
 +
v Ostrožském Předměstí a chemikem Ústavu pro zkoumání
 +
potravin živočišného původu města Zlína (září 1942–květen
 +
1945), jehož název byl měněn a který byl v dané době nejaktivnějším
 +
veterinárním laboratorním pracovištěm u nás. Zúčastnil
 +
se i důležité Akce pro zdraví venkova (1942–44) organizované
 +
zlínským okresním úřadem a brněnským zemským
 +
úřadem. Samostatnou veterinární praxi zahájil v Podivíně
 +
u Břeclavi, kde působil od října 1945 do července 1949
 +
i jako městský a praktický veterinář. 1949–58 pracoval jako
 +
úřední okresní veterinární lékař v Moravském Krumlově.
 +
1958 získal jmenování krajským veterinárním lékařem zemědělského
 +
odboru Krajského národního výboru v Brně. 1962
 +
složil atestaci prvního stupně, 1974 atestaci stupně druhého
 +
a 1968–79 stál v čele Krajské veterinární správy. Po odchodu
 +
do výslužby byl od 1. 8. 1979 referentem Státní veterinární
 +
správy Ministerstva zemědělství a výživy ČSR, dále odborným
 +
referentem specialistou v Ústavu pro další vzdělávání
 +
veterinárních lékařů v Dukovanech s pracovištěm v Brně.
 +
Tam však učil externě jako lektor již od 1959 veterinární legislativu,
 +
zkoušel veřejné veterinářství a redakčně upravoval
 +
odborné texty.
 +
 
 +
Celou svou profesní kariéru Č. spojil s veterinární činností
 +
na jižní Moravě. Na tehdejší Veterinární fakultě VŠZ v Brně
 +
získal 1962 hodnost kandidáta veterinárních věd po obhájení
 +
disertační práce o vývoji zdravotního stavu drůbeže v různých
 +
způsobech chovu v Jihomoravském kraji a v březnu
 +
1965 se habilitoval v oboru veřejné veterinářství ''(Zdravotní''
 +
''poměry v chovu prasat ve vztahu k jejich užitkovosti v podmínkách''
 +
''Jihomoravského kraje)''. V padesátých letech připravil
 +
a uskutečnil plány na likvidaci brucelózy v moravskokrumlovském
 +
okrese a v letech šedesátých patřil k předním organizátorům
 +
celostátní protinákazové akce za ozdravování
 +
chovu skotu od tuberkulózy a brucelózy. S jeho jménem je
 +
spojován první velký epizootologický úspěch naší poválečné
 +
veterinární služby, likvidace tuberkulózy skotu na území
 +
jižní Moravy (1966). Vydal přibližně třicet odborných
 +
příspěvků se zaměřením na řízení, ekonomiku a protinákazová
 +
opatření veterinární služby. Byl znalcem veterinární
 +
legislativy, zpracovával hesla z oboru pro ''Naučný slovník''
 +
''zemědělský'', pracoval jako člen redakčních rad časopisů ''Veterinářství''
 +
a ''Veterinární medicína''. 1970–82 se stal vedoucím
 +
redaktorem odborného měsíčníku ''Veterinářství'', jehož
 +
náplň usměrňoval s ohledem na potřeby a požadavky soudobé
 +
zvěrolékařské praxe a podmínky živočišné velkovýroby
 +
a kde hojně publikoval. Dále spolupracoval s Klubem přátel
 +
Vysoké školy veterinární a s Ústavem veterinární osvěty
 +
v Pardubicích, kde mj. vydal 1978 publikaci ''Soubor zákonů,''
 +
''vyhlášek a předpisů důležitých pro činnost veterinární služby''
 +
určenou pro posluchače brněnského veterinárního učení.
 +
Obdržel státní vyznamenání Za zásluhy o výstavbu (1967)
 +
a Za obětavou práci pro socialismus.
 +
 
 +
'''D:''' Zlínský diář, 1996.
 +
 
 +
'''L:''' M. Kafka, Doc. MVDr. J. Č., CSc., šedesátníkem, in: Veterinářství 27,
 +
1977, s. 571; K pětašedesátinám doc. J. Č., in: tamtéž 32, 1982, č. 12, s. 566;
 +
JaB, K sedmdesátinám doc. J. Č., in: tamtéž 37, 1987, č. 12, s. 568; Doc.
 +
MVDr. J. Č., in: tamtéž 42, 1992, č. 12, s. 470; Životopis doc. MVDr. J. Č.,
 +
CSc., in: Zlínský diář, 1996, s. 45n.
 +
 
 +
Jiří Šindlář, Gustav Novotný
 +
 
 
[[Kategorie:D]]
 
[[Kategorie:D]]
 
[[Kategorie:17- Veterinář]]
 
[[Kategorie:17- Veterinář]]
Řádka 16: Řádka 92:
  
 
[[Kategorie:1917]]
 
[[Kategorie:1917]]
 +
[[Kategorie:Brno]]
 
[[Kategorie:1992]]
 
[[Kategorie:1992]]
 +
[[Kategorie:Brno]]

Verze z 19. 11. 2016, 17:23

Jan ČARVAŠ
Narození 3.12.1917
Místo narození Brno
Úmrtí 13.11.1992
Místo úmrtí Brno
Povolání

17- Veterinář

39- Organizátor veřej. Zdravot. nebo soc. péče

ČARVAŠ, Jan, * 3. 12. 1917 Brno, † 13. 11. 1992 Brno, veterinář, pedagog

Byl synem dělníka, modeláře obráběcích strojů. Vychodil 1928 Husovu obecnou školu v Brně-Žabovřeskách. 1928–35 studoval na IV. české státní reálce v Brně, kde maturoval 4. 6. 1935. Studium na tamní Vysoké škole veterinární, které zahájil 1935, ukončil v důsledku uzavření českých vysokých škol složením druhé a třetí státní zvěrolékařské zkoušky až v červenci 1945. Předtím za nacistické okupace pracoval na úseku veterinární hygieny: po absolvování příslušného kursu byl kontrolorem jatečních zvířat a masa v obvodu Zbraslav u Brna (říjen 1940–červenec 1942), zaměstnancem rozdělovny Českomoravského svazu pro dobytek, maso a ryby v Ostrožském Předměstí a chemikem Ústavu pro zkoumání potravin živočišného původu města Zlína (září 1942–květen 1945), jehož název byl měněn a který byl v dané době nejaktivnějším veterinárním laboratorním pracovištěm u nás. Zúčastnil se i důležité Akce pro zdraví venkova (1942–44) organizované zlínským okresním úřadem a brněnským zemským úřadem. Samostatnou veterinární praxi zahájil v Podivíně u Břeclavi, kde působil od října 1945 do července 1949 i jako městský a praktický veterinář. 1949–58 pracoval jako úřední okresní veterinární lékař v Moravském Krumlově. 1958 získal jmenování krajským veterinárním lékařem zemědělského odboru Krajského národního výboru v Brně. 1962 složil atestaci prvního stupně, 1974 atestaci stupně druhého a 1968–79 stál v čele Krajské veterinární správy. Po odchodu do výslužby byl od 1. 8. 1979 referentem Státní veterinární správy Ministerstva zemědělství a výživy ČSR, dále odborným referentem specialistou v Ústavu pro další vzdělávání veterinárních lékařů v Dukovanech s pracovištěm v Brně. Tam však učil externě jako lektor již od 1959 veterinární legislativu, zkoušel veřejné veterinářství a redakčně upravoval odborné texty.

Celou svou profesní kariéru Č. spojil s veterinární činností na jižní Moravě. Na tehdejší Veterinární fakultě VŠZ v Brně získal 1962 hodnost kandidáta veterinárních věd po obhájení disertační práce o vývoji zdravotního stavu drůbeže v různých způsobech chovu v Jihomoravském kraji a v březnu 1965 se habilitoval v oboru veřejné veterinářství (Zdravotní poměry v chovu prasat ve vztahu k jejich užitkovosti v podmínkách Jihomoravského kraje). V padesátých letech připravil a uskutečnil plány na likvidaci brucelózy v moravskokrumlovském okrese a v letech šedesátých patřil k předním organizátorům celostátní protinákazové akce za ozdravování chovu skotu od tuberkulózy a brucelózy. S jeho jménem je spojován první velký epizootologický úspěch naší poválečné veterinární služby, likvidace tuberkulózy skotu na území jižní Moravy (1966). Vydal přibližně třicet odborných příspěvků se zaměřením na řízení, ekonomiku a protinákazová opatření veterinární služby. Byl znalcem veterinární legislativy, zpracovával hesla z oboru pro Naučný slovník zemědělský, pracoval jako člen redakčních rad časopisů Veterinářství a Veterinární medicína. 1970–82 se stal vedoucím redaktorem odborného měsíčníku Veterinářství, jehož náplň usměrňoval s ohledem na potřeby a požadavky soudobé zvěrolékařské praxe a podmínky živočišné velkovýroby a kde hojně publikoval. Dále spolupracoval s Klubem přátel Vysoké školy veterinární a s Ústavem veterinární osvěty v Pardubicích, kde mj. vydal 1978 publikaci Soubor zákonů, vyhlášek a předpisů důležitých pro činnost veterinární služby určenou pro posluchače brněnského veterinárního učení. Obdržel státní vyznamenání Za zásluhy o výstavbu (1967) a Za obětavou práci pro socialismus.

D: Zlínský diář, 1996.

L: M. Kafka, Doc. MVDr. J. Č., CSc., šedesátníkem, in: Veterinářství 27, 1977, s. 571; K pětašedesátinám doc. J. Č., in: tamtéž 32, 1982, č. 12, s. 566; JaB, K sedmdesátinám doc. J. Č., in: tamtéž 37, 1987, č. 12, s. 568; Doc. MVDr. J. Č., in: tamtéž 42, 1992, č. 12, s. 470; Životopis doc. MVDr. J. Č., CSc., in: Zlínský diář, 1996, s. 45n.

Jiří Šindlář, Gustav Novotný