Verze z 13. 10. 2019, 10:05, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ČECHÁČEK Jaroslav 3.8.1901-20.7.1945

Z Personal
Jaroslav ČECHÁČEK
Narození 3.8.1901
Místo narození Žižkov (Praha)
Úmrtí 20.7.1945
Místo úmrtí Praha
Povolání 39- Organizátor veřej. zdravot. nebo soc. péče
48- Politický publicista
Citace Biografický slovník českých zemí 10, Praha 2008, s. 562

ČECHÁČEK, Jaroslav, * 3. 8. 1901 Žižkov (Praha), † 20. 7. 1945 Praha, žurnalista, publicista, odborový činitel

Maturoval 1919 na vinohradském klasickém gymnáziu a 1919–22 studoval práva na Karlově univerzitě v Praze, studia však nedokončil. Od začátku dvacátých let působil jako spolupracovník a redaktor sociálně demokratického tisku, zvláště časopisu Dělnická osvěta, posléze též deníku Právo lidu. V třicátých letech zastával funkci generálního tajemníka (odborového) Svazu soukromých zaměstnanců v peněžnictví a pojišťovnictví. 1930 se aktivně zúčastnil diskuse o programu sociálně demokratické strany, přičemž propagoval dobovou aktualizaci Marxova díla. Zabýval se teorií socialismu (Marx a teorie hospodářských krisí, 1930), problematikou vztahu sociální demokracie k náboženství (Protiklerikální legenda, 1929) a analýzou fašismu a nacismu (Vzpoura středního stavu, 1934). V třicátých letech se také významně angažoval v protifašistickém hnutí (články v Nové svobodě, v časopisech Útok a Úder), autorsky se podílel na sborníku Mezinárodní fašismus (1933) a byl iniciátorem, redaktorem a spoluautorem publikace Hitlerova cesta k moci (1934), reagující na události kolem lipského procesu. Za německé okupace spolupracoval s domácím odbojem. 6. 5. 1941 byl zatčen gestapem, ale pro nedostatek důkazů posléze propuštěn. Znovu byl zatčen 28. 8. 1944 a uvězněn v terezínské Malé pevnosti. Na následky věznění záhy po osvobození zemřel.

L: OSND 1/2, s. 1017; Padlým hrdinům. Památník obětí Československé sociální demokracie v osvobozeneckém zápase 1939–1945, 1947, s. 45n.; Tomeš 1, s. 190; J. Tomeš, Průkopníci a pokračovatelé. Osobnosti v dějinách české sociální demokracie 1878–2005, 2. vyd. 2005, s. 43.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Josef Tomeš