Verze z 13. 10. 2019, 10:08, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ČECHRÁK Cyril 25.12.1890-28.11.1974

Z Personal
Cyril ČECHRÁK
Narození 25.12.1890
Místo narození Praha
Úmrtí 28.11.1974
Místo úmrtí Praha
Povolání 44- Právník
19- Ekonom nebo statistik
Citace Biografický slovník českých zemí 10, Praha 2008, s. 563-564

ČECHRÁK, Cyril, * 25. 12. 1890 Praha, † 28. 11. 1974 Praha, právník, národohospodář, pedagog

Pocházel z řemeslnické rodiny Václava Č. a Ludmily, roz. Havránkové. Po maturitě na gymnáziu začal studovat 1908 na české technice v Praze, 1912–16 pak na právnické fakultě, 1917 získal titul JUDr. 1910–13 pracoval jako redaktor Studentské revue, po studiích práv 1917–18 byl advokátním koncipientem. 1918–21 vyučoval na obchodní akademii v Praze, 1921–28 působil ve funkci ministerského komisaře Státního úřadu statistického, od 1924 současně přednášel i na Právnické fakultě UK v Praze jako soukromý docent. Od 1925 učil na Vysoké škole obchodní, 1926–38 byl profesorem národního hospodářství na Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě, kde 1934/35 zastával funkci děkana a 1935/36 proděkana. 1938/39 učil v Brně na Masarykově univerzitě a 1945–49 se vrátil na Právnickou fakultu UK do Prahy.

Patřil k významným představitelům československé národohospodářské vědy. Zpočátku Č. ovlivnila rakouská psychologická škola, po 1931, kdy absolvoval studijní pobyt v USA, se přikláněl k teorii anglických a amerických představitelů tzv. vulgární ekonomie. I když byl školením právník, vědecký zájem soustředil především na výzkum konjunktur a jiných oblastí ekonomické dynamiky. Výsledky výzkumu uveřejňoval 1921–40 v odborných publikacích. Byl autorem asi 150 prací otištěných v periodikách Studentská revue, Nové Čechy, Služba, Naše doba, Národohospodářský obzor, Sociální revue, Statistický věstník, Hospodárske rozhľady, Bratislava, Letopis Matice srbské aj. Řadil se k aktivním členům bratislavské obchodní komory, Slovenské národohospodářské společnosti, Sboru pro výzkum Slovenska a Podkarpatské Rusi, Sociálního ústavu v Praze, Slovanského ústavu, Státní rady statistické v Praze a Učené společnosti Šafaříkovy.

D: Národní hospodářství v základních heslech, 1921; Problém stabilní měny, 1922; Mzdová soustava kolektivního vyjednávání ve světle ekonomické teorie, 1924; Nezaměstnanost, Bratislava 1926; Hospodářské konjunktury, Bratislava 1930; Teorie prosperity, Bratislava 1932; Nástin přednášek z národního hospodářství a finanční vědy, 1934; Všeobecná ekonomika, Bratislava 1934; Hospodářská obnova Spojených států amerických, 1937; Novější vývoj studia hospodářských konjunktur, 1940.

L: AČP, s. 60; ČsB 1, nestr.; O. Dolan, Univerzita Komenského, Bratislava 1968, s. 59; SBS 1, s. 413; F. Vencovský, Dějiny českého ekonomického myšlení do roku 1948, 1997, s. 320n.; Tomeš 1, s. 191; BLS 2, s. 121n.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Alena Táborecká