Verze z 13. 10. 2019, 08:58, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ČECH Antonín 25.1.1898-20.1.1970

Z Personal
Antonín ČECH
Narození 25.1.1898
Místo narození Záluží u Plzně
Úmrtí 20.1.1970
Místo úmrtí Plzeň
Povolání 39- Organizátor veřej. Zdravot. nebo soc. péče
Citace Biografický slovník českých zemí 10, Praha 2008, s. 548-549

ČECH, Antonín, * 25. 1. 1898 Záluží u Plzně, † 20. 1. 1970 Plzeň, lékař-patolog

Po maturitě na reálném gymnáziu v Plzni (1923) vystudoval pražskou lékařskou fakultu, 1929 byl promován MUDr. Současně získal místo asistenta na anatomicko-patologickém ústavu Lékařské fakulty UK. 1938–45 pracoval jako prosektor a primář všeobecné veřejné nemocnice v Plzni, 1945 krátce působil jako její zastupující ředitel. Aktivně se podílel na organizaci zdravotnictví a vysokého školství. Patřil k zakladatelům lékařské fakulty v Plzni, kde od 1946 také přednášel. Společně s doc. Albertem vypracoval rovněž v průběhu 1945 program výstavby plzeňské nemocnice. 1948/49 působil jako suplující přednosta pro patologickou anatomii na Lékařské fakultě UK v Plzni. 31. 5. 1949 byl pověřen zřízením a vedením plzeňské transfuzní stanice. Stal se členem londýnské odborné společnosti Royal Society of Medicine. Od 1949 byl dlouhodobě vězněn z politických důvodů.

L: BSPLF 1, s. 169; P. Sobotka (ed.), 30 let lékařské fakulty University Karlovy v Plzni, 1975, s. 50.

David Tomíček