ČECH František 17.8.1929-4.9.1995: Porovnání verzí

Z Personal
 
Řádka 9: Řádka 9:
  
 
| jiná jména =  
 
| jiná jména =  
 +
| citace = Biografický slovník českých zemí 10, Praha 2008, s. 552-553
 
}}
 
}}
 
'''ČECH, František''', ''* 17. 8. 1929 Měřín u Velkého Meziříčí, † 4. 9. 1995 Praha, mineralog, pedagog''
 
'''ČECH, František''', ''* 17. 8. 1929 Měřín u Velkého Meziříčí, † 4. 9. 1995 Praha, mineralog, pedagog''

Aktuální verze z 13. 10. 2019, 09:54

František ČECH
Narození 17.8.1929
Místo narození Měřín u Velkého Meziříčí
Úmrtí 4.9.1995
Místo úmrtí Praha
Povolání 11- Geolog
Citace Biografický slovník českých zemí 10, Praha 2008, s. 552-553

ČECH, František, * 17. 8. 1929 Měřín u Velkého Meziříčí, † 4. 9. 1995 Praha, mineralog, pedagog

Vyrůstal v malé obci Chlumek nedaleko Měřína, kde jeho otec provozoval kovářskou živnost. Navštěvoval reálné gymnázium ve Velkém Meziříčí. Tam ho ovlivnil učitel přírodopisu Josef Bouček, znalec a sběratel nerostů. Č. sbíral rostliny a nerosty, věnoval se astronomickým pozorováním. 1950–54 studoval na Geologicko-geografické fakultě (pozdější přírodovědecké) UK v Praze obor mineralogie a petrografie (1954 RNDr.). Ještě za studií se stal pomocnou vědeckou silou, později asistentem na katedře mineralogie, geochemie a krystalografie. 1966 se habilitoval pro obor mineralogie, 1979 byl jmenován profesorem, 1987 získal titul DrSc. Absolvoval studijní pobyt na univerzitě v Moskvě. 1967–70 a 1972–73 vykonával funkci proděkana, 1970/71 a 1974–80 děkana Přírodovědecké fakulty UK. 1976–90 vedl katedru. Zasloužil se o to, že obdobím normalizace prošla fakulta bez větších personálních otřesů. Studoval zejména pegmatity (velmi hrubozrnné magmatické horniny granitového složení, které často obsahují neobvyklé nerosty). Od mládí znal jejich výskyty na západní Moravě. Zpracoval lithný pegmatit v okolí Ctidružic u Moravských Budějovic, z Chlumku u Velkého Meziříčí, dále pegmatit z Nové Vsi u Českého Krumlova, z Rudolfova u Českých Budějovic, pegmatit-žilníkové ložisko rud lithia a cínu Vernéřov u Aše. Z pegmatitů se věnoval vzácným nerostům: prioritu z Pozďátek u Třebíče, laueitu a sarkopsidu z Otova u Domažlic, fosforečnanům železa a manganu z Cyrilova a Vídně u Žďáru nad Sázavou a z Bílého kamene u Lázní Kynžvart aj. Zkoumal komplexní oxidy titanu a niobu (rutil aj.). Okrajově se zabýval rudní mineralogií, mj. popsal prvé dva nálezy sulfátu mědi brochantitu v ČSR – z Ludvíkova u Vrbna pod Pradědem a z Borovce u Štěpánova nad Svratkou. Napsal několik drobných příspěvků k mineralogii středního Slovenska. Prokázal totožnost bořickýitu a delvauxitu z typové lokality Delvaux v Belgii. Zpracoval i některé nálezy nerostů ze zahraničí, ze Zambie, Maroka a USA. Spolupracoval při popisu nových druhů nerostů, oxidu molybditu z Krupky, selenidů drysdallitu ze Zambie, poubaitu a součekitu z Oldřichova u Tachova a arsenátů kaňkitu a zýkaitu z Kutné Hory. Redefinoval nerost rostit nalezený na hořící haldě na Kladně. V kompendiu Mineralogie Československa (J. H. Bernard a kol., 2. vyd. 1981) zpracoval kapitoly Pegmatity Čech a Turmalinovce – axinitové žíly. Č. uveřejnil téměř 100 prací. Byl členem redakční rady Časopisu pro mineralogii a geologii, Acta Universitatis Carolinae – Geologica a Sborníku Vysoké školy chemicko-technologické – Mineralogie. Působil od 1971 jako československý reprezentant v Mezinárodní mineralogické asociaci (International Mineralogical Association). Od 1956 byl členem Mineralogical Society of America. Na jeho počest 1981 Z. Mrázek a Z. Táborský pojmenovali nový nerost z Vrančic u Příbrami čechit (vanadát olova).

D: Brochantit z Ludvíkova u Vrbna ve Slezsku, in: Rozpravy ČSAV 64, 1954, č. 7, s. 29n.; Krystalografie barevných turmalínů z lithného pegmatitu od Ctidružic u Moravských Budějovic, in: tamtéž 68, 1958, 2, s. 33n.; Occurrence of stokesite in Czechoslovakia, in: Mineralogical Magazine (London) 32, 1961, s. 673n.; Studium triplitu, zwieselitu a graftonitu ze západomoravských pegmatitů, in: AUC – Geologica, 1964, s. 97n. (s P. Povondrou a J. Staňkem); Drysdallite, MoSe2, a new mineral, in: Neues Jahrbuch für Mineralogie, Monatshefte (Stuttgart), 1973, s. 433n. (s M. Riederem a S. Vránou); Sodium-beryllium-bearing cordierite from Haddam, Connecticut, USA., in: tamtéž, 1978, s. 203n. (s P. Povondrou); Crystal chemistry of chevkinite from Zambia, in: AUC – Geologica 32, 1988, č. 2, s. 181n. (s P. Povondrou a S. Vránou); Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy 1920–1980, 1981 (s kol.).

L: J. Staněk, K šedesátým narozeninám prof. RNDr. F. Č., DrSc., in: Čas. Mineral. Geol. 34, 1989, č. 3, s. 331n.; P. Povondra, Vzpomínka na profesora F. Č., in: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení NM v Praze 3, 1995, s. 283n.; týž, Za profesorem F. Č., in: Journal of the Czech Geological Society 40, 1995, č. 4, s. 95n.; týž, Memorial of F. Č. 1929–1995, in: American Mineralogist (Washington) 82, 1997, s. 211n.; Tomeš 1, s. 188; J. Staněk, Mineralogie na Moravě a ve Slezsku v letech 1770–1970, in: Folia Historica Faculty of Science Masaryk University Brno 71, 2002, passim.

Pavel Vlašímský