ČECH Ladislav 12.12.1875-18.8.1964: Porovnání verzí

Z Personal
(ČECH_Ladislav_12.12.1875-18.8.1964)
 
Řádka 3: Řádka 3:
 
| obrázek = No male portrait.png
 
| obrázek = No male portrait.png
 
| datum narození = 12.12.1875
 
| datum narození = 12.12.1875
| místo narození =  
+
| místo narození = Sobotka
 
| datum úmrtí = 18.8.1964
 
| datum úmrtí = 18.8.1964
| místo úmrtí =  
+
| místo úmrtí = Bzenec
 
| povolání = 21- Odborník rostlinné výroby
 
| povolání = 21- Odborník rostlinné výroby
  
 
| jiná jména =  
 
| jiná jména =  
}}<br/><br/>Ladislav ČECH
+
}}
 +
'''ČECH, Ladislav''', ''* 12. 12. 1875 Sobotka, † 18. 8. 1964 Bzenec, vinařský a ovocnářský odborník, pedagog, redaktor, odborný spisovatel''
  
== Literatura ==
+
Pocházel z rodiny písaře okresního soudu. Absolvoval nižší
 +
ovocnářsko-vinařskou školu v Mělníku. Pak hospitoval na
 +
státní vyšší škole ovocnářsko-vinařské v Klosterneuburgu
 +
a maturoval na reálce. Po odborné praxi složil 1897 učitelskou
 +
zkoušku pro nižší a 1920 pro vyšší zahradnické a vinařské
 +
školy. 1898 začal vyučovat na zimní hospodářské škole
 +
v Bzenci, jež byla 1899 povýšena na zemskou rolnickou a vinařskou.
 +
Tam učil také ovocnictví, zelinářství, technologii
 +
s naukou o sklepech, botaniku, chemii, mineralogii, měřictví,
 +
kreslení, lesnictví a zeměpis. Vedl i vinařské a štěpařské práce
 +
v rámci školního hospodářství, které tvořily pole, vzorný
 +
vinohrad, školky ovocná a révová a pokusné pole. Pro žáky
 +
organizoval odborné exkurze. Působil též jako kočovný učitel
 +
v přiděleném obvodu na jihu Moravy. Na venkově přednášel
 +
a vedl vinařské a ovocnické kursy a instruktáže.
 +
 
 +
Jako odborný učitel 1908–10 pracoval Č. na tehdy založené
 +
zemské rolnické a lnářské škole ve Žďáru nad Sázavou a v
 +
Českém pomologickém ústavu v Bohunicích (Brno). 1912
 +
byl jmenován ředitelem nově zřízené Zemské ovocnářské
 +
školy ve Vizovicích. Do výslužby odešel k 1. 6. 1932 a vrátil
 +
se do Bzence, kde dožil.
 +
 
 +
Od počátku dvacátého století Č. propagoval nové metody ve
 +
vinařství a zaváděl štěpování révy vinné podle poznatků získaných
 +
ve Francii a v Německu. Objevil novou plíseň na listech
 +
sylvánského zeleného (hnědá plíseň vinná, Cyllindrospora
 +
vitifolii), navštívil světovou výstavu v Paříži (1900) a zúčastňoval
 +
se konferencí kočujících učitelů v Brně. Své literární
 +
příspěvky týkající se především sušení ovoce, řezu révy, kvašení
 +
a posuzování vína zveřejnil v odborných zahradnických
 +
a vinařských časopisech. Některé práce byly přeloženy do
 +
němčiny a do maďarštiny. 1907–09 redigoval v Hodoníně
 +
vycházející ''Vinařský obzor'', odborný časopis pro vinohradnictví
 +
a vinařství, kam hojně přispíval. Inicioval uspořádání
 +
vinařsko-ovocnicko-zelinářské výstavy konané v Uherském
 +
Hradišti 1905, první na Moravském Slovácku. Byl zpravodajem
 +
bakteriologické stanice pro ochranu rostlin ve Vídni
 +
a chemické stanice v Gorici i členem zemské komise pro
 +
hubení révokazu a v pořadí prvním tajemníkem (od 1902)
 +
a jednatelem Zemského vinařského spolku pro markrabství
 +
moravské. Zúčastňoval se vinařských anket vyhlašovaných
 +
Zemědělskou radou pro markrabství moravské v Brně. Přijal
 +
členství ve výborech Zelinářského spolku pro Bzenec a okolí
 +
a obecního v Bzenci, ve vizovickém Národním výboru,
 +
po 1918 byl starostou tamního Sokola a od 1924 řádným
 +
členem ČAZ. Jeho syn ing. '''Břetislav Č.''' (1902–1978) byl
 +
profesorem vinařsko-ovocnické technologie na Státní vyšší
 +
škole ovocnářské, vinařské a zahradnické v Mělníku.
 +
 
 +
'''D:''' Moravské vinohradnictví. Stručná nauka o pěstování a ošetřování vinné
 +
révy ve školce, na vinohradě a při zdích, nemoce révy a prostředky proti nim,
 +
1902; Vinařství. Hospodaření sklepní. Stručná nauka o tom, jak zacházeti
 +
s vínem hroznovým a jak se připravují vína ovocná, 1905; Návod ku posuzování
 +
vín a moštů na základě jich okusu a chemického rozboru, [1907];
 +
Hospodářství sklepní (Vinařství). Populární příručka pro hostinské…,
 +
3. vyd., 1909; Hospodářství sklepní (Vinařství). Populární příručka pro vinaře,
 +
rolníky, hostinské a vinárníky o tom, jak zacházeti s vínem hroznovým
 +
a jak se připravují vína ovocná, 3. vyd., 1912; Novodobé pěstování révy
 +
vinné. Aktuelní otázky, 1923; Exkurse na zemědělské školy v Kongresówce,
 +
in: VČAZ 1, 1925, s. 239n.; Nauka o pěstování ovocného stromoví. Díl
 +
1. Školkařství. Díl 2. Sadařství, 1927; Příručka pěstování révy vinné, 1930
 +
(s B. Čechem); O vzdialenostiach ovocných stromov. Aké vzdialenosti treba
 +
dať ovocným drevinám v sadoch, Bratislava 1934.
 +
 
 +
'''L:''' Zahradnický a ovocnicko-vinařský slovník naučný 1, 1934, s. 361; KSN
 +
2, s. 437; MSB 1, s. 91; L. Skala, Naši předchůdci, 1993, s. 62; Zahradnický
 +
slovník naučný 2, 1996, s. 12; Výroční zpráva zemské rolnické a vinařské
 +
školy ve Bzenci, za školní rok 1900–1901, 1901; 1901–1902, 1902;
 +
1903–1904, 1904; Zemská lnářská škola ve Žďáře, in: Horácké listy 1, 1909,
 +
č. 40, s. 5; J. Čižmář, Dějiny a paměti města Vizovic, 1933, s. 100, 316,
 +
362; E. Reich – B. Vláčil, Československá akademie zemědělská v prvém
 +
desítiletí 1924–1934, 1935, s. 75; F. Konůpka, L. Č. – druhý redaktor našeho
 +
časopisu, in: Vinohrad 5, 1967, č. 3, s. 35; jmč, Sté výročí narozenin
 +
L. Č., in: tamtéž 14, 1976, č. 2, s. 46; V. Řezníček – P. Salaš – J. Lužný, České
 +
osobnosti výzkumu a šlechtění okrasných, ovocných rostlin a révy vinné ve
 +
XX. století, 2002, s. 167.
 +
 
 +
'''P:''' SOA Zámrsk, sbírka matrik Východočeského kraje, římskokatolický farní
 +
úřad Sobotka, sign. 3474, matrika narozených 1865–1880 pro Sobotku, fol.
 +
254; SOkA Zlín-Klečůvka, fond Zemská ovocnářská škola ve Vizovicích,
 +
konferenční kniha.
 +
 
 +
Gustav Novotný
 
        
 
        
 
[[Kategorie:C]]
 
[[Kategorie:C]]
Řádka 17: Řádka 101:
  
 
[[Kategorie:1875]]
 
[[Kategorie:1875]]
 +
[[Kategorie:Sobotka]]
 
[[Kategorie:1964]]
 
[[Kategorie:1964]]
 +
[[Kategorie:Bzenec]]

Verze z 23. 11. 2016, 19:07

Ladislav ČECH
Narození 12.12.1875
Místo narození Sobotka
Úmrtí 18.8.1964
Místo úmrtí Bzenec
Povolání 21- Odborník rostlinné výroby

ČECH, Ladislav, * 12. 12. 1875 Sobotka, † 18. 8. 1964 Bzenec, vinařský a ovocnářský odborník, pedagog, redaktor, odborný spisovatel

Pocházel z rodiny písaře okresního soudu. Absolvoval nižší ovocnářsko-vinařskou školu v Mělníku. Pak hospitoval na státní vyšší škole ovocnářsko-vinařské v Klosterneuburgu a maturoval na reálce. Po odborné praxi složil 1897 učitelskou zkoušku pro nižší a 1920 pro vyšší zahradnické a vinařské školy. 1898 začal vyučovat na zimní hospodářské škole v Bzenci, jež byla 1899 povýšena na zemskou rolnickou a vinařskou. Tam učil také ovocnictví, zelinářství, technologii s naukou o sklepech, botaniku, chemii, mineralogii, měřictví, kreslení, lesnictví a zeměpis. Vedl i vinařské a štěpařské práce v rámci školního hospodářství, které tvořily pole, vzorný vinohrad, školky ovocná a révová a pokusné pole. Pro žáky organizoval odborné exkurze. Působil též jako kočovný učitel v přiděleném obvodu na jihu Moravy. Na venkově přednášel a vedl vinařské a ovocnické kursy a instruktáže.

Jako odborný učitel 1908–10 pracoval Č. na tehdy založené zemské rolnické a lnářské škole ve Žďáru nad Sázavou a v Českém pomologickém ústavu v Bohunicích (Brno). 1912 byl jmenován ředitelem nově zřízené Zemské ovocnářské školy ve Vizovicích. Do výslužby odešel k 1. 6. 1932 a vrátil se do Bzence, kde dožil.

Od počátku dvacátého století Č. propagoval nové metody ve vinařství a zaváděl štěpování révy vinné podle poznatků získaných ve Francii a v Německu. Objevil novou plíseň na listech sylvánského zeleného (hnědá plíseň vinná, Cyllindrospora vitifolii), navštívil světovou výstavu v Paříži (1900) a zúčastňoval se konferencí kočujících učitelů v Brně. Své literární příspěvky týkající se především sušení ovoce, řezu révy, kvašení a posuzování vína zveřejnil v odborných zahradnických a vinařských časopisech. Některé práce byly přeloženy do němčiny a do maďarštiny. 1907–09 redigoval v Hodoníně vycházející Vinařský obzor, odborný časopis pro vinohradnictví a vinařství, kam hojně přispíval. Inicioval uspořádání vinařsko-ovocnicko-zelinářské výstavy konané v Uherském Hradišti 1905, první na Moravském Slovácku. Byl zpravodajem bakteriologické stanice pro ochranu rostlin ve Vídni a chemické stanice v Gorici i členem zemské komise pro hubení révokazu a v pořadí prvním tajemníkem (od 1902) a jednatelem Zemského vinařského spolku pro markrabství moravské. Zúčastňoval se vinařských anket vyhlašovaných Zemědělskou radou pro markrabství moravské v Brně. Přijal členství ve výborech Zelinářského spolku pro Bzenec a okolí a obecního v Bzenci, ve vizovickém Národním výboru, po 1918 byl starostou tamního Sokola a od 1924 řádným členem ČAZ. Jeho syn ing. Břetislav Č. (1902–1978) byl profesorem vinařsko-ovocnické technologie na Státní vyšší škole ovocnářské, vinařské a zahradnické v Mělníku.

D: Moravské vinohradnictví. Stručná nauka o pěstování a ošetřování vinné révy ve školce, na vinohradě a při zdích, nemoce révy a prostředky proti nim, 1902; Vinařství. Hospodaření sklepní. Stručná nauka o tom, jak zacházeti s vínem hroznovým a jak se připravují vína ovocná, 1905; Návod ku posuzování vín a moštů na základě jich okusu a chemického rozboru, [1907]; Hospodářství sklepní (Vinařství). Populární příručka pro hostinské…, 3. vyd., 1909; Hospodářství sklepní (Vinařství). Populární příručka pro vinaře, rolníky, hostinské a vinárníky o tom, jak zacházeti s vínem hroznovým a jak se připravují vína ovocná, 3. vyd., 1912; Novodobé pěstování révy vinné. Aktuelní otázky, 1923; Exkurse na zemědělské školy v Kongresówce, in: VČAZ 1, 1925, s. 239n.; Nauka o pěstování ovocného stromoví. Díl 1. Školkařství. Díl 2. Sadařství, 1927; Příručka pěstování révy vinné, 1930 (s B. Čechem); O vzdialenostiach ovocných stromov. Aké vzdialenosti treba dať ovocným drevinám v sadoch, Bratislava 1934.

L: Zahradnický a ovocnicko-vinařský slovník naučný 1, 1934, s. 361; KSN 2, s. 437; MSB 1, s. 91; L. Skala, Naši předchůdci, 1993, s. 62; Zahradnický slovník naučný 2, 1996, s. 12; Výroční zpráva zemské rolnické a vinařské školy ve Bzenci, za školní rok 1900–1901, 1901; 1901–1902, 1902; 1903–1904, 1904; Zemská lnářská škola ve Žďáře, in: Horácké listy 1, 1909, č. 40, s. 5; J. Čižmář, Dějiny a paměti města Vizovic, 1933, s. 100, 316, 362; E. Reich – B. Vláčil, Československá akademie zemědělská v prvém desítiletí 1924–1934, 1935, s. 75; F. Konůpka, L. Č. – druhý redaktor našeho časopisu, in: Vinohrad 5, 1967, č. 3, s. 35; jmč, Sté výročí narozenin L. Č., in: tamtéž 14, 1976, č. 2, s. 46; V. Řezníček – P. Salaš – J. Lužný, České osobnosti výzkumu a šlechtění okrasných, ovocných rostlin a révy vinné ve XX. století, 2002, s. 167.

P: SOA Zámrsk, sbírka matrik Východočeského kraje, římskokatolický farní úřad Sobotka, sign. 3474, matrika narozených 1865–1880 pro Sobotku, fol. 254; SOkA Zlín-Klečůvka, fond Zemská ovocnářská škola ve Vizovicích, konferenční kniha.

Gustav Novotný