Verze z 13. 10. 2019, 10:02, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ČECH Vladimír 27.8.1890-?

Z Personal
Vladimír ČECH
Narození 27.8.1890
Místo narození Svitávka u Boskovic
Povolání 74- Architekt
Citace Biografický slovník českých zemí 10, Praha 2008, s. 559-560

ČECH, Vladimír, * 27. 8. 1890 Svitávka u Boskovic, † ?, architekt

Navštěvoval techniku v Brně, kde také soukromě studoval malířství a dějiny umění. Po první světové válce se stal přednostou projekční kanceláře vojenského zemského velitelství v Bratislavě, 1923 přešel na ministerstvo veřejných prací do Prahy a převzal do svého referátu výstavbu letišť. Za jeho působení na ministerstvu došlo k dostavbě civilního letiště v Kbelích, které do vybudování Ruzyně (1937) sloužilo jako hlavní pražské letiště. Později se dostal do vedení referátu staveb pro ministerstvo zahraničních věcí, kde se podílel na obnově Černínského paláce na Hradčanech, na stavbě československého velvyslanectví ve Varšavě, Ankaře a na dalších místech, pracoval na zastupitelských budovách v Sofii a Moskvě. Věnoval se také soupisu památek na území Velké Prahy.

L: Toman D, s. 39; P. Vlček a kol., Umělecké památky Prahy. Staré Město a Josefov, 1996, s. 403.

P: Archiv NTM (Invalidovna) Praha, fond 97, Odd. architektury a stavitelství.

Pavel Vlček