ČEJKA Jindřich Alois 15.7.1862-18.12.1948: Porovnání verzí

Z Personal
(ČEJKA_Jindřich_Alois_15.7.1862-18.12.1948)
 
Řádka 3: Řádka 3:
 
| obrázek = No male portrait.png
 
| obrázek = No male portrait.png
 
| datum narození = 15.7.1862
 
| datum narození = 15.7.1862
| místo narození =  
+
| místo narození = Bystré u Poličky
 
| datum úmrtí = 18.12.1948
 
| datum úmrtí = 18.12.1948
| místo úmrtí =  
+
| místo úmrtí = Cerekvice nad Bystřicí u Hradce Králové
 
| povolání = 23- Lesník nebo myslivec
 
| povolání = 23- Lesník nebo myslivec
 
22- Odborník živočišné výroby
 
22- Odborník živočišné výroby
  
 
| jiná jména =  
 
| jiná jména =  
}}<br/><br/>Jindřich Alois ČEJKA
+
}}
 +
'''ČEJKA, Jindřich Alois''', ''* 15. 7. 1862 Bystré u Poličky, † 18. 12. 1948 Cerekvice nad Bystřicí u Hradce Králové, lesník, včelař, odborný spisovatel''
 +
 
 +
Pocházel z katolické rodiny adjunkta lesního úřadu. Č. vystudoval
 +
patrně na německé spolkové lesnické škole v Bělé
 +
pod Bezdězem (avšak v dochovaných třídních výkazech školy
 +
není zapsán a v tištěném seznamu absolventů není uveden).
 +
1881 složil nižší státní zkoušku lesnickou a 1894 zkoušku
 +
vyšší pro samostatné lesní hospodáře. Až do 1918 sloužil na
 +
císařských velkostatcích v českých zemích. 1919 byl jmenován
 +
lesmistrem státních lesů u lesní správy v Cerekvici. 1926
 +
odešel do výslužby s titulem lesního rady. Byl lesníkem, který
 +
dbal na přirozenou obnovu porostů. 1909 obdržel stříbrnou
 +
medaili klatovského okresu a 1911 písemné uznání německo-
 +
českého spolku Böhmischer Forstverein (České lesnické
 +
jednoty) za organizaci exkurze členů Jednoty do Spáleného
 +
Poříčí, kde předvedl své výsledky v přirozené obnově lesů.
 +
Byl považován též za včelaře praktika, teoretika a reformátora.
 +
Včelařství se začal věnovat 1896, kdy byl polesným
 +
v Kališti u Červeného Poříčí. Od 1904 navrhoval a stavěl
 +
úly vlastní konstrukce, jež přicházely do včelařské obce pod
 +
názvem Č. úl. Včelařství věnoval dva samostatné spisy, učil
 +
v odborných kursech a přispíval do časopisu ''Český včelař''. Byl
 +
pochován v Cerekvici.
 +
 
 +
'''D:''' Čejkův úl a včelaření v něm, 1936, 2. vyd. 1946; Můj troják, 1941, 2. vyd.
 +
1944.
 +
 
 +
'''L:''' Protokol o 63. valném shromáždění České lesnické jednoty konaném dne
 +
8. srpna 1911 v Plzni (Měšťanská beseda), in: Vereinschrift für Forst-, Jagdund
 +
Naturkunde, 1911/12, s. 290n.; F. Boháček, Čejkův úl a druhé dno, in:
 +
Včelař. Odborný měsíčník včelařský 1 (82), 1948, č. 3–4, s. 54; nekrolog, in:
 +
tamtéž 2 (83), 1949, č. 1, nestr.; J. Frič a kol., Velké vzory našeho lesnictví,
 +
1958, s. 150n.
 +
 
 +
'''P:''' SOA Zámrsk, sbírka matrik východočeského kraje, římskokatolický farní
 +
úřad Bystré, sign. 5419, matrika narozených 1860–1879 pro Bystré, stará
 +
fol. 21, nová fol. 23.
 +
 
 +
Gustav Novotný
 +
 
 
[[Kategorie:D]]
 
[[Kategorie:D]]
 
[[Kategorie:23- Lesník nebo myslivec]]
 
[[Kategorie:23- Lesník nebo myslivec]]
Řádka 16: Řádka 56:
  
 
[[Kategorie:1862]]
 
[[Kategorie:1862]]
 +
[[Kategorie:Bystré]]
 
[[Kategorie:1948]]
 
[[Kategorie:1948]]
 +
[[Kategorie:Cerekvice nad Bystřicí]]

Verze z 25. 11. 2016, 18:26

Jindřich Alois ČEJKA
Narození 15.7.1862
Místo narození Bystré u Poličky
Úmrtí 18.12.1948
Místo úmrtí Cerekvice nad Bystřicí u Hradce Králové
Povolání

23- Lesník nebo myslivec

22- Odborník živočišné výroby

ČEJKA, Jindřich Alois, * 15. 7. 1862 Bystré u Poličky, † 18. 12. 1948 Cerekvice nad Bystřicí u Hradce Králové, lesník, včelař, odborný spisovatel

Pocházel z katolické rodiny adjunkta lesního úřadu. Č. vystudoval patrně na německé spolkové lesnické škole v Bělé pod Bezdězem (avšak v dochovaných třídních výkazech školy není zapsán a v tištěném seznamu absolventů není uveden). 1881 složil nižší státní zkoušku lesnickou a 1894 zkoušku vyšší pro samostatné lesní hospodáře. Až do 1918 sloužil na císařských velkostatcích v českých zemích. 1919 byl jmenován lesmistrem státních lesů u lesní správy v Cerekvici. 1926 odešel do výslužby s titulem lesního rady. Byl lesníkem, který dbal na přirozenou obnovu porostů. 1909 obdržel stříbrnou medaili klatovského okresu a 1911 písemné uznání německo- českého spolku Böhmischer Forstverein (České lesnické jednoty) za organizaci exkurze členů Jednoty do Spáleného Poříčí, kde předvedl své výsledky v přirozené obnově lesů. Byl považován též za včelaře praktika, teoretika a reformátora. Včelařství se začal věnovat 1896, kdy byl polesným v Kališti u Červeného Poříčí. Od 1904 navrhoval a stavěl úly vlastní konstrukce, jež přicházely do včelařské obce pod názvem Č. úl. Včelařství věnoval dva samostatné spisy, učil v odborných kursech a přispíval do časopisu Český včelař. Byl pochován v Cerekvici.

D: Čejkův úl a včelaření v něm, 1936, 2. vyd. 1946; Můj troják, 1941, 2. vyd. 1944.

L: Protokol o 63. valném shromáždění České lesnické jednoty konaném dne 8. srpna 1911 v Plzni (Měšťanská beseda), in: Vereinschrift für Forst-, Jagdund Naturkunde, 1911/12, s. 290n.; F. Boháček, Čejkův úl a druhé dno, in: Včelař. Odborný měsíčník včelařský 1 (82), 1948, č. 3–4, s. 54; nekrolog, in: tamtéž 2 (83), 1949, č. 1, nestr.; J. Frič a kol., Velké vzory našeho lesnictví, 1958, s. 150n.

P: SOA Zámrsk, sbírka matrik východočeského kraje, římskokatolický farní úřad Bystré, sign. 5419, matrika narozených 1860–1879 pro Bystré, stará fol. 21, nová fol. 23.

Gustav Novotný