ČEJKA Jindřich Alois 15.7.1862-18.12.1948

Z Personal
Jindřich Alois ČEJKA
Narození 15.7.1862
Místo narození Bystré u Poličky
Úmrtí 18.12.1948
Místo úmrtí Cerekvice nad Bystřicí u Hradce Králové
Povolání

23- Lesník nebo myslivec

22- Odborník živočišné výroby

ČEJKA, Jindřich Alois, * 15. 7. 1862 Bystré u Poličky, † 18. 12. 1948 Cerekvice nad Bystřicí u Hradce Králové, lesník, včelař, odborný spisovatel

Pocházel z katolické rodiny adjunkta lesního úřadu. Č. vystudoval patrně na německé spolkové lesnické škole v Bělé pod Bezdězem (avšak v dochovaných třídních výkazech školy není zapsán a v tištěném seznamu absolventů není uveden). 1881 složil nižší státní zkoušku lesnickou a 1894 zkoušku vyšší pro samostatné lesní hospodáře. Až do 1918 sloužil na císařských velkostatcích v českých zemích. 1919 byl jmenován lesmistrem státních lesů u lesní správy v Cerekvici. 1926 odešel do výslužby s titulem lesního rady. Byl lesníkem, který dbal na přirozenou obnovu porostů. 1909 obdržel stříbrnou medaili klatovského okresu a 1911 písemné uznání německo- českého spolku Böhmischer Forstverein (České lesnické jednoty) za organizaci exkurze členů Jednoty do Spáleného Poříčí, kde předvedl své výsledky v přirozené obnově lesů. Byl považován též za včelaře praktika, teoretika a reformátora. Včelařství se začal věnovat 1896, kdy byl polesným v Kališti u Červeného Poříčí. Od 1904 navrhoval a stavěl úly vlastní konstrukce, jež přicházely do včelařské obce pod názvem Č. úl. Včelařství věnoval dva samostatné spisy, učil v odborných kursech a přispíval do časopisu Český včelař. Byl pochován v Cerekvici.

D: Čejkův úl a včelaření v něm, 1936, 2. vyd. 1946; Můj troják, 1941, 2. vyd. 1944.

L: Protokol o 63. valném shromáždění České lesnické jednoty konaném dne 8. srpna 1911 v Plzni (Měšťanská beseda), in: Vereinschrift für Forst-, Jagdund Naturkunde, 1911/12, s. 290n.; F. Boháček, Čejkův úl a druhé dno, in: Včelař. Odborný měsíčník včelařský 1 (82), 1948, č. 3–4, s. 54; nekrolog, in: tamtéž 2 (83), 1949, č. 1, nestr.; J. Frič a kol., Velké vzory našeho lesnictví, 1958, s. 150n.

P: SOA Zámrsk, sbírka matrik východočeského kraje, římskokatolický farní úřad Bystré, sign. 5419, matrika narozených 1860–1879 pro Bystré, stará fol. 21, nová fol. 23.

Gustav Novotný