Verze z 1. 3. 2015, 14:48, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (ČEJKA_Jindřich_Alois_15.7.1862-18.12.1948)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ČEJKA Jindřich Alois 15.7.1862-18.12.1948

Z Personal
Jindřich Alois ČEJKA
Narození 15.7.1862
Úmrtí 18.12.1948
Povolání

23- Lesník nebo myslivec

22- Odborník živočišné výroby


Jindřich Alois ČEJKA