Verze z 13. 10. 2019, 11:18, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ČELAKOVSKÝ Ladislav František 3.12.1864-31.12.1916

Z Personal
Ladislav František ČELAKOVSKÝ
Narození 3.12.1864
Místo narození Praha
Úmrtí 31.12.1916
Místo úmrtí Praha
Povolání 6- Botanik
61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 10, Praha 2008, s. 573

ČELAKOVSKÝ, Ladislav František, * 3. 12. 1864 Praha, † 31. 12. 1916 Praha, botanik, rostlinný fyziolog, mykolog

Byl synem botanika Ladislava Č. (1834–1902) a Louisy Knafové (1837–1904), vnukem básníka Františka Ladislava Č. (1799–1852). Studoval botaniku na české univerzitě v Praze, získal titul PhDr. 1892 se stal honorovaným docentem, poté 1906 mimořádným profesorem všeobecné a zemědělské botaniky na české technice. Chtěl se specializovat na fyziologii rostlin. Absolvoval studijní pobyt v Lipsku u tehdejšího předního znalce oboru W. Pfeffera. Kariéra na české univerzitě mu byla znemožněna, ale 1909 se stal členem KČSN. Umělecké vlohy a citlivá povaha ho dovedly k melancholii a posléze k dobrovolnému odchodu ze života.

Hlavní přínos ve výzkumu fyziologie rostlin představovaly jeho studie o závislosti tvorby reprodukčních orgánů hub na respiračním režimu a úloze vody v bránění rozvoji reprodukce (1899). Problematiku systematicky shrnul do samostatné knihy Beiträge zur Fortpflanzungsphysiologie der Pilze (Příspěvky k fyziologii rozmnožování hub, 1906). Do časopisu Archiv pro přírodovědecký výzkum Čech průkopnicky zpracoval taxonomii a rozšíření hlenek rostoucích v Čechách (České myxomycety, 1890). Psal též hesla pro Ottův slovník naučný.

L: OSN 6, s. 583, 28, s. 213; OSND 1/2, s. 1024; Příroda 13, 1918/19, s. 30; Živa 15, 1967, s. 19–20; L. Viniklář (ed.), Vývoj české přírodovědy, 1931, s. 118 (portrét tab. 101); MSN 1, s. 992; ČBS, s. 91; Tomeš 1, s. 191n.; J. Janko, Vědy o životě v českých zemích 1750–1950, 1997, s. 207, 247.

Jan Janko