Verze z 13. 10. 2019, 10:21, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ČELIKOVSKÝ Stanislav 25.1.1923-12.12.1991

Z Personal
Stanislav ČELIKOVSKÝ
Narození 25.1.1923
Místo narození Praha
Úmrtí 12.12.1991
Místo úmrtí Praha
Povolání 61- Pedagog
72- Sportovec nebo činitel tělesné kultury
Citace Biografický slovník českých zemí 10, Praha 2008, s. 575

ČELIKOVSKÝ, Stanislav, * 25. 1. 1923 Praha, † 12. 12. 1991 Praha, tělovýchovný pedagog

Byl tělovýchovným teoretikem a funkcionářem, profesorem Fakulty tělesné výchovy a sportu UK v Praze (1962–73 její proděkan pro vědeckou činnost). Pracoval jako ředitel výzkumného ústavu tělovýchovného. 1964 se stal členem mezinárodního výboru pro výzkum tělesné zdatnosti, byl předsedou vědecko-metodické rady a členem předsednictva českého ÚV ČSTV. Vykonával také řadu funkcí v mezinárodních organizacích. Odborně se zabýval především antropomotorikou, k jejímuž vytvoření jako samostatného vědeckého oboru svým dílem významně přispěl.

D: Teorie pohybových schopností, 1970; Pohybové schopnosti a jejich struktura jako užitné hodnoty tělesného cvičení, 1973; Antropomotorika pro studující tělesné výchovy, 1979; Podíl tělesné kultury na všestranném rozvoji člověka v socialistické společnosti, 1981.

L: MČE 1, s. 768; ETK 2/1, s. 105; Ottova encyklopedie ČR 3, 2006, s. 407.

Jiří Martínek