Verze z 13. 10. 2019, 11:26, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ČENSKÝ Ferdinand 14.10.1931-6.7.1996

Z Personal
Ferdinand ČENSKÝ
Narození 14.10.1931
Místo narození Chrudim
Úmrtí 6.7.1996
Místo úmrtí Roudnice nad Labem
Povolání 53- Historik
61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 10, Praha 2008, s. 579

ČENSKÝ, Ferdinand, * 14. 10. 1931 Chrudim, † 6. 7. 1996 Roudnice nad Labem, archivář

Absolvent Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze oborů klasická filologie – historie (1955). Původně učil v severočeském Frýdlantu na tehdejší jedenáctileté střední škole. 1962–89 pracoval jako archivář ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích, nejdříve v (později zrušené) pobočce v Liberci, od 1965 v Litoměřicích. 1970–75 byl pověřen řízením této instituce. Potom zastával funkci vedoucího odborného archiváře. Koncem 1989, kdy se jeho zdravotní stav zhoršil, odešel do invalidního důchodu.

Dobré jazykové vzdělání uplatnil v odborné práci při zpracovávání archivních fondů a využil je i na poli publikačním. Kromě drobnějších studií (většinou materiálových) uveřejněných obvykle v regionálních periodikách (mj. Acta Litomericensia, vlastivědný sborník Litoměřicko, Z minulosti Děčínska a Českolipska), se zaměřil především na edice dokumentů. Pozornost věnoval nevolnickému povstání 1680 a 1775, ale jeho hlavním zájmem se stala spolupráce na rozsáhlém edičním titulu Documenta bohemica Bellum tricennale illustrantia 1–7 (1971–80).

L: H. Smíšková, F. Č., in: Archivní časopis 46, 1996, s. 174; J. Hoffmannová – J. Pražáková, Biografický slovník archivářů českých zemí, 2000, s. 126.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Helena Smíšková