ČEPELÁK Václav 24.9.1899-27.9.1982: Porovnání verzí

Z Personal
 
Řádka 6: Řádka 6:
 
| datum úmrtí = 27.9.1982
 
| datum úmrtí = 27.9.1982
 
| místo úmrtí = Plzeň
 
| místo úmrtí = Plzeň
| povolání = 53- Historik
+
| povolání = 53- Historik<br />61- Pedagog
61- Pedagog
+
  
 
| jiná jména =  
 
| jiná jména =  
 +
| citace = Biografický slovník českých zemí 10, Praha 2008, s. 588
 
}}
 
}}
 
'''ČEPELÁK, Václav''', ''* 24. 9. 1899 Hořovice, † 27. 9. 1982 Plzeň, historik''
 
'''ČEPELÁK, Václav''', ''* 24. 9. 1899 Hořovice, † 27. 9. 1982 Plzeň, historik''

Aktuální verze z 13. 10. 2019, 11:45

Václav ČEPELÁK
Narození 24.9.1899
Místo narození Hořovice
Úmrtí 27.9.1982
Místo úmrtí Plzeň
Povolání 53- Historik
61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 10, Praha 2008, s. 588

ČEPELÁK, Václav, * 24. 9. 1899 Hořovice, † 27. 9. 1982 Plzeň, historik

Studoval na gymnáziu v Příbrami, kde 1919 maturoval (po přerušení za první světové války, kdy bojoval na italské frontě). Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze studoval historii a zeměpis (PhDr. 1923), byl žákem profesorů druhé generace Gollovy historické školy. Nejprve krátce působil jako středoškolský profesor na reálném gymnáziu v Brně, potom deset let v Opavě, kde se stal redaktorem Věstníku Matice opavské a patřil k předním organizátorům českého života v tomto převážně německém městě. Po přeložení do Plzně (1935) působil na Masarykově gymnáziu a na Ženském učitelském ústavě. 1949 byl povolán na nově založenou pedagogickou fakultu v Plzni. 1954 byl jmenován docentem československých dějin a od 1965 tam působil jako řádný profesor československé vlastivědy. Více než dvě desetiletí (až do 1970) vedl katedru dějepisu na fakultě v Plzni; 1955–59 byl proděkanem Vyšší školy pedagogické v Plzni, 1959–62 nástupnické pedagogické fakulty.

Původně se zaměřil na dějiny Opavska (mj. v revolučním roce 1848/49), později svůj profesionální zájem přenesl na Plzeňsko. Po druhé světové válce evidoval a zachraňoval archivy v pohraničí (mj. Cheb, Teplá), pracoval v památkové péči. Z jeho odborné publikační činnosti vynikly práce zaměřené na vývoj železářství a hutnictví na Hořovicku, dále studie zachycující ohlas revolučního roku 1848 na Plzeňsku. Byl vedoucím redaktorem a spoluautorem Dějin Plzně II. Řada jeho studií se věnovala kulturní a sociálně-politické situaci na území západních Čech.

D: První hořovická ročenka, 1938 (ed.); Josef Slavík. K 150. výročí narození velkého českého houslisty, 1956 (s B. Mikodou); Povstání nevolníků v západních Čechách r. 1680, 1958; Dějiny Plzně, 1967 (vedoucí kolektivu).

L: KSN 2, s. 448; Kdo je kdo v Československu 1, 1969, s. 128; T. Jílek, Osmdesátiny V. Č., in: Minulostí Západočeského kraje 16, 1980, s. 277; týž, Prof. PhDr. V. Č., in: Univerzitní noviny (Plzeň), říjen 1999, č. 35, s. 5; Slezsko 1, s. 26n. (kde další literatura); Tomeš 1, s. 194.

P: SOA Plzeň, osobní fond.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Tomáš Jílek