Verze z 13. 10. 2019, 12:09, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ČERMÁK Josef 25.2.1858-18.5.1948

Z Personal
Josef ČERMÁK
Narození 25.2.1858
Místo narození Starý Kolín
Úmrtí 18.5.1948
Místo úmrtí Chicago (USA)
Povolání 68- Redaktor nebo žurnalista
72- Sportovec nebo činitel tělesné kultury
Citace Biografický slovník českých zemí 10, Praha 2008, s. 600

ČERMÁK, Josef, * 25. 2. 1858 Starý Kolín, † 18. 5. 1948 Chicago (USA), sokolský a osvětový pracovník

V šestnácti letech odešel do USA, kde se vyučil typografem. Působil v závodu českého vydavatele Augusta Geringera v Chicagu a stal se redaktorem krajanského listu Svornost, týdeníku Duch času a vedl technickou část časopisu Americký Sokol. Pro české krajany přeložil Dějiny Ameriky (podle knihy B. J. Lossinga, 1880, 1890 a Kapitoly o poměrech společenských, 1889) a vytvořil díla o významných událostech dějin USA. Zvláště cenné jsou Č. Dějiny občanské války s připojením zkušeností českých vojínů (1889), ve kterých zachytil zážitky krajanů, účastníků války Severu proti Jihu.

Patřil k předním činitelům amerického Sokola. Stál v čele delegace sokolů z USA na nepovolený II. všesokolský slet 1887, jejichž cvičení nahradilo veřejné vystoupení v Českém Brodu. Ve funkci náčelníka vedl 1907 a 1912 americké sokoly do Prahy na Všesokolský slet. V karlínské tělocvičně uspořádal kurs pro cvičitelky ČOS. Zvláštní pozornost věnoval českým sokolům při jejich výpravách do USA (1909, 1921). Byl autorem řady skladeb pro cvičence Amerického Sokola. Tamní veřejnost také seznamoval s myšlenkami Miroslava Tyrše. Až do sedmdesáti let působil jako učitel (resp. inspektor) tělocviku na jedné z vyšších škol v Chicagu a na ústavu pro učitele tělocviku. Zaváděl nové prvky do ženského tělocviku, omezoval cvičení na nářadí a do prostných zařazoval taneční prvky. Některé Č. návrhy přijali autoři a autorky ženských skladeb ČOS.

D: Válka za neodvislost, 1886; Dějiny občanské války s připojením zkušeností českých vojínů, 1889; Kapitoly o poměrech společenských, 1889; Dějiny Ameriky, 1890; Abraham Lincoln, b. d.; Vznik a zánik politických stran v republice severo-americké, 1928; Ženský tělocvik, 1907; Tělocvik, 1907; Cvičení s kůželi, 1916; Dětský tělocvik, 1918; Tennis. Cvičení s raketami, 1919; Dr. Miroslav Tyrš. Founder of the Gymnastic organization Sokol, 1920.

L: OSND 1/2, s. 1030; KSN 2, s. 452; MSN 1, s. 996; ETK 2/1, s. 105; J. Kunc, Kdy zemřeli…, 1962, s. 28; A. Peroutka, Sokol J. Č. zemřel, in: Sokolský věstník 46, 1948, č. 29–30, s. 438; P. Ježek, Česká knižní tělovýchovná literatura, 1967, s. 32n.; týž, Česká tělovýchovná a sportovní literatura 1919–1945, 2002, 1, s. 128.

Miloslav Martínek