ČERNÍN z Chudenic Humprecht Jan 14.2.1628-13.3.1682: Porovnání verzí

Z Personal
(ČERNÍN_z_Chudenic_Humprecht_Jan_14.2.1628-13.3.1682)
 
Řádka 3: Řádka 3:
 
| obrázek = No male portrait.png
 
| obrázek = No male portrait.png
 
| datum narození = 14.2.1628
 
| datum narození = 14.2.1628
| místo narození =  
+
| místo narození = Choustník u Tábora
 
| datum úmrtí = 13.3.1682
 
| datum úmrtí = 13.3.1682
| místo úmrtí =  
+
| místo úmrtí = Kosmonosy u Mladé Boleslavi
 
| povolání = 42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ
 
| povolání = 42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ
 
84- Mecenáš div. umění
 
84- Mecenáš div. umění
  
 
| jiná jména =  
 
| jiná jména =  
}}<br/><br/>Humprecht Jan ČERNÍN z Chudenic
+
}}
 +
'''ČERNÍN z Chudenic, Humprecht Jan''', ''* 14. 2. 1628 Choustník u Tábora, † 13. 3. 1682 Kosmonosy u Mladé Boleslavi, politik, diplomat''
 +
 
 +
Syn Jana Č. z Chudenic a Zuzany, roz. z Harasova, pocházel
 +
z chudší rytířské větve rodu. Od devíti let studoval u jezuitů
 +
na Novém Městě pražském, 1645–50 podnikl dvě kavalírské
 +
cesty po jižní a západní Evropě, po návratu nastoupil u vídeňského
 +
dvora jako komorník mladšího císařova syna Leopolda
 +
Ignáce, budoucího císaře Leopolda I. Po bezdětném prastrýci
 +
Heřmanovi (?1579–1651) zdědil Č. velký majetek a hraběcí
 +
titul. 1652 se oženil s italskou aristokratkou Dianou Marií,
 +
markýzou Hippoliti da Gazoldo, dvorní dámou císařovny
 +
Eleonory. 1660–62 Č. působil jako císařský vyslanec v Benátkách.
 +
Jeho pokusy o politickou kariéru na vídeňském dvoře
 +
ztroskotaly dílem kvůli intrikám, dílem v důsledku jeho neschopnosti
 +
systematicky takovou kariéru budovat. V polovině
 +
60. let 17. století se Č. definitivně usadil v Čechách. Aktivně
 +
se účastnil politického života české stavovské obce, udržoval
 +
přátelské styky s císařem Leopoldem I., na jeho přímluvu obdržel
 +
od španělského krále Řád zlatého rouna.
 +
 
 +
Vedle politické činnosti se věnoval svým kulturním zájmům.
 +
Podporoval italské literáty, stal se sběratelem umění, vybudoval
 +
velkou výtvarnou galerii s obrazy italských, nizozemských
 +
i domácích mistrů. Kromě toho měl zájem o astrologii
 +
i alchymii a především o stavitelství. Mj. nechal vybudovat
 +
pražský Černínský palác na Hradčanech, největší palácovou
 +
stavbu své doby v Čechách.
 +
 
 +
Jeho manželství, z něhož vzešli synové Heřman Jakub a Tomáš
 +
Zachaeus, v 70. letech 17. století ztroskotalo a bylo – na svou
 +
dobu poměrně neobvykle – rozvedeno. Stárnoucí hrabě dožil
 +
v Čechách, pohřben byl v Černínské kapli v katedrále sv. Víta
 +
v Praze.
 +
 
 +
'''D:''' F. Dvorský (ed.), Zuzana Černínová z Harasova. Dopisy české šlechtičny
 +
z polovice 17. století, 1886; Z. Kalista (ed.), Korespondence Zuzany Černínové
 +
z Harasova s jejím synem H. J. Č. z Chudenic, 1941; týž (ed.), Korespondence
 +
císaře Leopolda I. s H. J. Č. z Chudenic, 1 (duben 1660–září
 +
1663), 1936.
 +
 
 +
'''L:''' J. Pekař, Kniha o Kosti. Kus české historie 1, 2, 1909–11, passim; Z. Kalista,
 +
H. J. Č. z Chudenic jako mecenáš a podporovatel výtvarného umění
 +
v době své benátské ambasády 1660–1663, in: PA 36, 1929–30, s. 53–74;
 +
týž, Mládí H. J. Č. z Chudenic. Zrození barokního kavalíra, 1932; týž, Čechové,
 +
kteří tvořili dějiny světa, 1939, s. 201–212.
 +
 
 +
Jiří Mikulec
 +
 
 
[[Kategorie:D]]
 
[[Kategorie:D]]
 
[[Kategorie:42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ]]
 
[[Kategorie:42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ]]
Řádka 16: Řádka 64:
  
 
[[Kategorie:1628]]
 
[[Kategorie:1628]]
 +
[[Kategorie:Choustík]]
 
[[Kategorie:1682]]
 
[[Kategorie:1682]]
 +
[[Kategorie:Kosmonosy]]

Verze z 2. 12. 2016, 16:37

Humprecht Jan ČERNÍN z Chudenic
Narození 14.2.1628
Místo narození Choustník u Tábora
Úmrtí 13.3.1682
Místo úmrtí Kosmonosy u Mladé Boleslavi
Povolání

42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ

84- Mecenáš div. umění

ČERNÍN z Chudenic, Humprecht Jan, * 14. 2. 1628 Choustník u Tábora, † 13. 3. 1682 Kosmonosy u Mladé Boleslavi, politik, diplomat

Syn Jana Č. z Chudenic a Zuzany, roz. z Harasova, pocházel z chudší rytířské větve rodu. Od devíti let studoval u jezuitů na Novém Městě pražském, 1645–50 podnikl dvě kavalírské cesty po jižní a západní Evropě, po návratu nastoupil u vídeňského dvora jako komorník mladšího císařova syna Leopolda Ignáce, budoucího císaře Leopolda I. Po bezdětném prastrýci Heřmanovi (?1579–1651) zdědil Č. velký majetek a hraběcí titul. 1652 se oženil s italskou aristokratkou Dianou Marií, markýzou Hippoliti da Gazoldo, dvorní dámou císařovny Eleonory. 1660–62 Č. působil jako císařský vyslanec v Benátkách. Jeho pokusy o politickou kariéru na vídeňském dvoře ztroskotaly dílem kvůli intrikám, dílem v důsledku jeho neschopnosti systematicky takovou kariéru budovat. V polovině 60. let 17. století se Č. definitivně usadil v Čechách. Aktivně se účastnil politického života české stavovské obce, udržoval přátelské styky s císařem Leopoldem I., na jeho přímluvu obdržel od španělského krále Řád zlatého rouna.

Vedle politické činnosti se věnoval svým kulturním zájmům. Podporoval italské literáty, stal se sběratelem umění, vybudoval velkou výtvarnou galerii s obrazy italských, nizozemských i domácích mistrů. Kromě toho měl zájem o astrologii i alchymii a především o stavitelství. Mj. nechal vybudovat pražský Černínský palác na Hradčanech, největší palácovou stavbu své doby v Čechách.

Jeho manželství, z něhož vzešli synové Heřman Jakub a Tomáš Zachaeus, v 70. letech 17. století ztroskotalo a bylo – na svou dobu poměrně neobvykle – rozvedeno. Stárnoucí hrabě dožil v Čechách, pohřben byl v Černínské kapli v katedrále sv. Víta v Praze.

D: F. Dvorský (ed.), Zuzana Černínová z Harasova. Dopisy české šlechtičny z polovice 17. století, 1886; Z. Kalista (ed.), Korespondence Zuzany Černínové z Harasova s jejím synem H. J. Č. z Chudenic, 1941; týž (ed.), Korespondence císaře Leopolda I. s H. J. Č. z Chudenic, 1 (duben 1660–září 1663), 1936.

L: J. Pekař, Kniha o Kosti. Kus české historie 1, 2, 1909–11, passim; Z. Kalista, H. J. Č. z Chudenic jako mecenáš a podporovatel výtvarného umění v době své benátské ambasády 1660–1663, in: PA 36, 1929–30, s. 53–74; týž, Mládí H. J. Č. z Chudenic. Zrození barokního kavalíra, 1932; týž, Čechové, kteří tvořili dějiny světa, 1939, s. 201–212.

Jiří Mikulec