Verze z 15. 10. 2019, 08:54, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ČERNÝ Jevický ze Zábřehu Jan ?1520-?1570

Z Personal
Jan ČERNÝ Jevický ze Zábřehu
Narození okolo 1520
Místo narození Jevíčko
Úmrtí druhá polovina 16. století
Povolání 3- Chemik nebo alchymista
15- Lékaři
Citace Biografický slovník českých zemí 11, Praha 2009, s. 52-53

ČERNÝ Jevický ze Zábřehu, Jan (též Gewitzky, Jevíčský), * okolo 1520 Jevíčko, † druhá polovina 16. století ?, lékař, chemik, překladatel

Byl rodákem z Jevíčka a pak měšťanem v Zábřehu na Moravě. Přeložil zdařile latinský spis štrasburského lékaře Hieronyma Braunschweiga Liber de arte distillandi z počátku šestnáctého století. Vydal jej 1559 tiskař Jan Günther v Olomouci pod titulem Liber de arte distillandi. Kníhy o pravém umění distillování aneb vod pálení. Je dvoudílný: v první části pojednává o destilaci obecně a podává návod k jejímu provádění, upozorňuje i na používání pálenky k léčení neduhů, v části druhé je pozornost věnována zejména léčivým rostlinám, jež byly uváděny česky, latinsky a německy, a jejich vlastnostem.

L: RSN 2, s. 515; OSN 6, s. 635; KSN 2, s. 461; Knihopis č. 1337; J. Jungmann, Historie literatury české 4, 1849, s. 849; Jireček 1, s. 146.

Hana Bočková