Verze z 14. 10. 2019, 15:32, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ČERNÝ Otakar 25.8.1922-13.8.1990

Z Personal
Otakar ČERNÝ
Narození 25.8.1922
Místo narození Praha
Úmrtí 13.8.1990
Místo úmrtí Pardubice
Povolání 3- Chemik nebo alchymista
Citace Biografický slovník českých zemí 11, Praha 2009, s. 45

ČERNÝ, Otakar, * 25. 8. 1922 Praha, † 13. 8. 1990 Pardubice, chemik, pedagog

Vystudoval reálné gymnázium v Praze v Resslově ulici a během nacistické okupace absolvoval abiturientský kurs. Pak nastoupil jako chemik do Spolku pro chemickou a hutní výrobu v Rybitví. Od 1950, když mezitím dokončil 1947 Chemickotechnologickou fakultu ČVUT, tam pracoval jako výzkumník v nově založeném Výzkumném ústavu organických syntéz (VÚOS), kde se později stal ředitelem. Titul kandidáta věd získal 1963 obhajobou práce O charakteru působení kovových katalyzátorů při oxidaci uhlovodíků v kapalné fázi. Zabýval se výzkumem membránové filtrace v separačních procesech. Byl externím profesorem Vysoké školy chemickotechnologické v Pardubicích, členem několika odborných a vědeckých komisí a autorem nebo spoluautorem 50 patentů. Za realizaci výroby silikonů získal 1967 státní cenu.

L: Chemický průmysl. Příloha Chemie a lidé 22, 1972, č. 9, nestr.; tamtéž 41, 1991, č. 1–2, nestr.

Miloslava Žďárská