ČERNÝ Vladimír 2.2.1895-?8.4.1943

Z Personal
Vladimír ČERNÝ
Narození 2.2.1895
Místo narození Nusle (Praha)
Úmrtí asi 8.4.1943
Povolání 45- Voják nebo partyzán
Citace Biografický slovník českých zemí 11, Praha 2009, s. 51

ČERNÝ, Vladimír, * 2. 2. 1895 Nusle (Praha), † asi 8. 4. 1943 ? (popraven), důstojník, letec, účastník 1. a 2. odboje

Pocházel z pražského předměstí. Patřil k první generaci československých pilotů. Do 1925 působil v československé armádě, poté se stal zkušebním letcem a šéfpilotem na civilních linkách. Byl funkcionářem meziválečného Svazu letců. Aktivně se zapojil už do prvního odboje usilujícího o vznik samostaného Československa a zejména do druhého odboje proti nacistické okupaci. V rámci vojenské ilegální organizace Obrana národa se podílel na odchodu československých letců do zahraničí, zpočátku po 15. 3. 1939 především do Polska, později také tzv. balkánskou cestou do Francie a posléze do Velké Británie. Koncem 1939 se zapojil do zpravodajské práce, kterou organizoval ve prospěch Francie v Budapešti Miloš O. Bondy. Skupinu tvořili většinou bývalí vojenští letci, kteří sbírali z území tzv. protektorátu cenné informace o vojenských přesunech, průmyslové výrobě apod. Zprávy přiváželi do Budapešti zaměstnanci jídelních a lůžkových vlaků firmy Mitropa. Č. byl odhalen a zatčen v Praze 23. 2. 1940. O dva roky později stanul před nacistickým soudem, který ho odsoudil k trestu smrti. Poprava byla vykonána pravděpodobně v následujícím roce.

L: M. John – R. Kinský, Čechoslovakismus a ČSR 1914–1938, 1994, s. 167–168.

P: NA Praha, fond 141, sign. 315-22, obžaloba č. 8a J 242/40g, Berlín 30. 1. 1942; VHA Praha, fond 308, sign. 33-2 a 37-1.

Jan Gebhart