ČERNÝ Walter 5.11.1905-5.4.1975: Porovnání verzí

Z Personal
Řádka 3: Řádka 3:
 
| obrázek = No male portrait.png
 
| obrázek = No male portrait.png
 
| datum narození = 5.11.1905
 
| datum narození = 5.11.1905
| místo narození = Hamburk
+
| místo narození = Hamburk (Německo)
 
| datum úmrtí = 5.4.1975
 
| datum úmrtí = 5.4.1975
 
| místo úmrtí = Praha
 
| místo úmrtí = Praha
 
| povolání = 7- Zoolog<br />61- Pedagog<br />63- Spisovatel
 
| povolání = 7- Zoolog<br />61- Pedagog<br />63- Spisovatel
 
| jiná jména =  
 
| jiná jména =  
}}<br/><br/>Walter ČERNÝ
+
}}
 +
'''ČERNÝ, Walter''', ''* 5. 11. 1905 Hamburk (Německo), † 5. 4. 1975 Praha, ornitolog, pedagog''
 +
 
 +
Syn českého kožešníka, který 1917 narukoval do rakouské
 +
armády. Matka s dětmi se přestěhovala do Uherského Ostrohu.
 +
1922 odešla celá rodina do Žiliny. Po maturitě (1925)
 +
na gymnáziu odešel studovat Přírodovědeckou fakultu UK
 +
v Praze, 1931 promoval (RNDr.) po obhajobě práce o krevních
 +
parazitech u ptáků. Nastoupil do Státního zdravotního
 +
ústavu v Praze jako vedoucí endokrinologické laboratoře, kde
 +
se věnoval problémům metodiky testování pohlavních hormonů
 +
v krvi a testování gravidity. 1946 přešel na pražskou
 +
přírodovědeckou fakultu a habilitoval se. Na katedře zoologie
 +
pak pracoval až do smrti. 1946–55 přednášel zoologii
 +
současně i na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého
 +
v Olomouci. Již během vysokoškolských studií se zajímal především
 +
o ornitologii. Č. jméno bylo spojeno zejména s Československou
 +
ornitologickou společností. 1926 se účastnil její
 +
zakládající schůze a redigoval od založení její časopis ''Sylvia
 +
''(1936–59). Jednatelem společnosti byl 1941–52 a předsedou
 +
1952–75. Současně 1966–72 stál v čele Československé společnosti
 +
zoologické při ČSAV. Jako ornitolog začal studovat
 +
krevní parazity, pak se věnoval především rozšíření a výskytu
 +
ptáků na území tehdejšího Československa. Kromě 103
 +
drobnějších původních sdělení byl spoluredaktorem prvních
 +
dvou svazků ''Fauny ČSSR – Ptáci'' (1972, 1977), sestavil také
 +
oblíbený terénní klíč k určování našich ptáků, nově reeditovaný
 +
a vydaný i v německé verzi. Jeho činnost byla oceněna
 +
členstvím v Mezinárodním ornitologickém komitétu (1962).
 +
Účastnil se i různých mezinárodních konferencí. Kromě vlastní
 +
vědecké práce se významně zasloužil o výchovu celé generace
 +
vědeckých pracovníků v tehdy začínajícím oboru zoologie
 +
obratlovců.
 +
 
 +
'''D:''' Über neue hämogregarinartige Blutparasiten aus den Vögeln, in: Archiv
 +
für Protistenkunde 71, 1930, s. 235n.; Studien an einigen Blutprotozoen aus
 +
den Vögeln, in: tamtéž 81, 1933, s. 318n.; Sur la position systématique des
 +
Bouvreuils Pyrrhula pyrrhula de Tchécoslovaquie, avec quelques notes sur la
 +
variabilité de cette espèce, in: Alauda 19, 1938, s. 76n.; Durchzug der Lachmöwe,
 +
Larus ridibundus, in Prag, nebst Bemerkungen über die Kopfmauser,
 +
in: Mitteilungen des Vereins sächsischer Ornithologen 6, 1940, s. 109n.;
 +
O rozšíření a hnízdění kachny chocholaté (Nyroca fuligula L.) v Čechách
 +
a na Moravě, in: Věda přírodní 22, 1943–44, č. 10–20, s. 42n.; O hnízdění
 +
zrzohlavky (Netta rufina Pallas) v Čechách, in: Sylvia 14, 1953, s. 28n.;
 +
Morfologie a systém strunovců (Chordata) (skripta), 1953, 1961, 1969;
 +
Hromadné nocoviště špačka (Sturnus vulgaris) na Velkém Tisém a závislost
 +
příletu na světelných podmínkách, in: Sylvia 16, 1959, s. 129n.; Einwirkung
 +
massenhafter Hausentenzuchten auf die Teichvogelbestände, in: Der Falke,
 +
Sonderheft 4, 1962, 82n.; Fauna ČSSR (ed. s K. Hudcem), Ptáci 1, 1972,
 +
2 1977; Welcher Vogel ist das?, Stuttgart 1973, česky Ptáci, 1980 (8. vyd.
 +
W. Č. – K. Drchal, Ptáci, 2004).
 +
 
 +
'''L:''' K. Hudec – M. Klíma, Šedesát let doc. Dr. W. Č., in: Zoologické listy 14,
 +
1965, s. 283n. (foto); K šesťdesiatinam Doc. Dr. W. Č., in: Ochrana fauny
 +
1 (1–2), 1967, s. 71n.; J. Andreska, Vzpomínání na Doc. RNDr. W. Č.,
 +
in: Ptačí svět 2 (4), 1995, s. 4; B. Beneš, Vzpomínka na pana docenta, in:
 +
Zpravodaj Východočeské pobočky České společnosti ornitologické 15, 1995,
 +
s. 4n.; ČBS, s. 97; Tomeš 1, s. 209; L. Gebhardt, Die Ornithologen Mitteleuropas.
 +
Ein Nachschlagewerk 4, in: Journal für Ornitologie 121, Sonderheft,
 +
1980; J. Hanzák, Zemřel doc. Dr. W. Č., in: Živa 23, 1975, s. 217; F. Hejl-
 +
-Mračovský, Doc. RNDr. W. Č. zemřel, in: Zprávy Moravského ornitologického
 +
spolku 33, 1975, s. 9; I. Heráň, W. Č., in: Lynx 17, 1975, s. 103n.;
 +
K. Hudec, Ornitologové České republiky, 1999, s. 19; J. Kovařík, Biografický
 +
slovník významných osobností se vztahem k české myslivosti, 2001, s. 14;
 +
J. Neumann, Zum Gedenken an Dr. W. Č., in: Der Falke 23, 1976, s. 355;
 +
E. Opatrný – F. Petruška, Dějiny české zoologie, 1998, s. 86; A. Stollmann,
 +
Storočnice ornitológov, na ktorých sa nezabúda, in: Vlastivedný zborník Považia
 +
22, 2004, s. 163n.; Z. Veselovský, Za doc. Dr. W. Č., in: Vesmír 54,
 +
1975, s. 279; týž, In memoriam Doc. Dr. W. Č., in: Věstník České zoologické
 +
společnosti 40, 1976, s. 1n. (foto); týž, Významná ptačí území ČR, 1995,
 +
s. 5n.; týž, Doc. Dr. W. Č., in: Zprávy České společnosti ornitologické 61,
 +
2005, s. 50n.
 +
 
 +
Karel Hudec
  
== Literatura ==
 
ČBS, 97; ČR MSN, 26; Janko 550; Živa, r.13, č.6., 1965, s. 231-232; Hudec, 19;
 
 
[[Kategorie:C]]
 
[[Kategorie:C]]
 
[[Kategorie:7- Zoolog]]
 
[[Kategorie:7- Zoolog]]
 
[[Kategorie:61- Pedagog]]
 
[[Kategorie:61- Pedagog]]
 
[[Kategorie:63- Spisovatel]]
 
[[Kategorie:63- Spisovatel]]
 +
 
[[Kategorie:1905]]
 
[[Kategorie:1905]]
 
[[Kategorie:Hamburk]]
 
[[Kategorie:Hamburk]]
 
[[Kategorie:1975]]
 
[[Kategorie:1975]]
 
[[Kategorie:Praha]]
 
[[Kategorie:Praha]]

Verze z 5. 12. 2016, 19:51

Walter ČERNÝ
Narození 5.11.1905
Místo narození Hamburk (Německo)
Úmrtí 5.4.1975
Místo úmrtí Praha
Povolání 7- Zoolog
61- Pedagog
63- Spisovatel

ČERNÝ, Walter, * 5. 11. 1905 Hamburk (Německo), † 5. 4. 1975 Praha, ornitolog, pedagog

Syn českého kožešníka, který 1917 narukoval do rakouské armády. Matka s dětmi se přestěhovala do Uherského Ostrohu. 1922 odešla celá rodina do Žiliny. Po maturitě (1925) na gymnáziu odešel studovat Přírodovědeckou fakultu UK v Praze, 1931 promoval (RNDr.) po obhajobě práce o krevních parazitech u ptáků. Nastoupil do Státního zdravotního ústavu v Praze jako vedoucí endokrinologické laboratoře, kde se věnoval problémům metodiky testování pohlavních hormonů v krvi a testování gravidity. 1946 přešel na pražskou přírodovědeckou fakultu a habilitoval se. Na katedře zoologie pak pracoval až do smrti. 1946–55 přednášel zoologii současně i na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Již během vysokoškolských studií se zajímal především o ornitologii. Č. jméno bylo spojeno zejména s Československou ornitologickou společností. 1926 se účastnil její zakládající schůze a redigoval od založení její časopis Sylvia (1936–59). Jednatelem společnosti byl 1941–52 a předsedou 1952–75. Současně 1966–72 stál v čele Československé společnosti zoologické při ČSAV. Jako ornitolog začal studovat krevní parazity, pak se věnoval především rozšíření a výskytu ptáků na území tehdejšího Československa. Kromě 103 drobnějších původních sdělení byl spoluredaktorem prvních dvou svazků Fauny ČSSR – Ptáci (1972, 1977), sestavil také oblíbený terénní klíč k určování našich ptáků, nově reeditovaný a vydaný i v německé verzi. Jeho činnost byla oceněna členstvím v Mezinárodním ornitologickém komitétu (1962). Účastnil se i různých mezinárodních konferencí. Kromě vlastní vědecké práce se významně zasloužil o výchovu celé generace vědeckých pracovníků v tehdy začínajícím oboru zoologie obratlovců.

D: Über neue hämogregarinartige Blutparasiten aus den Vögeln, in: Archiv für Protistenkunde 71, 1930, s. 235n.; Studien an einigen Blutprotozoen aus den Vögeln, in: tamtéž 81, 1933, s. 318n.; Sur la position systématique des Bouvreuils Pyrrhula pyrrhula de Tchécoslovaquie, avec quelques notes sur la variabilité de cette espèce, in: Alauda 19, 1938, s. 76n.; Durchzug der Lachmöwe, Larus ridibundus, in Prag, nebst Bemerkungen über die Kopfmauser, in: Mitteilungen des Vereins sächsischer Ornithologen 6, 1940, s. 109n.; O rozšíření a hnízdění kachny chocholaté (Nyroca fuligula L.) v Čechách a na Moravě, in: Věda přírodní 22, 1943–44, č. 10–20, s. 42n.; O hnízdění zrzohlavky (Netta rufina Pallas) v Čechách, in: Sylvia 14, 1953, s. 28n.; Morfologie a systém strunovců (Chordata) (skripta), 1953, 1961, 1969; Hromadné nocoviště špačka (Sturnus vulgaris) na Velkém Tisém a závislost příletu na světelných podmínkách, in: Sylvia 16, 1959, s. 129n.; Einwirkung massenhafter Hausentenzuchten auf die Teichvogelbestände, in: Der Falke, Sonderheft 4, 1962, 82n.; Fauna ČSSR (ed. s K. Hudcem), Ptáci 1, 1972, 2 1977; Welcher Vogel ist das?, Stuttgart 1973, česky Ptáci, 1980 (8. vyd. W. Č. – K. Drchal, Ptáci, 2004).

L: K. Hudec – M. Klíma, Šedesát let doc. Dr. W. Č., in: Zoologické listy 14, 1965, s. 283n. (foto); K šesťdesiatinam Doc. Dr. W. Č., in: Ochrana fauny 1 (1–2), 1967, s. 71n.; J. Andreska, Vzpomínání na Doc. RNDr. W. Č., in: Ptačí svět 2 (4), 1995, s. 4; B. Beneš, Vzpomínka na pana docenta, in: Zpravodaj Východočeské pobočky České společnosti ornitologické 15, 1995, s. 4n.; ČBS, s. 97; Tomeš 1, s. 209; L. Gebhardt, Die Ornithologen Mitteleuropas. Ein Nachschlagewerk 4, in: Journal für Ornitologie 121, Sonderheft, 1980; J. Hanzák, Zemřel doc. Dr. W. Č., in: Živa 23, 1975, s. 217; F. Hejl- -Mračovský, Doc. RNDr. W. Č. zemřel, in: Zprávy Moravského ornitologického spolku 33, 1975, s. 9; I. Heráň, W. Č., in: Lynx 17, 1975, s. 103n.; K. Hudec, Ornitologové České republiky, 1999, s. 19; J. Kovařík, Biografický slovník významných osobností se vztahem k české myslivosti, 2001, s. 14; J. Neumann, Zum Gedenken an Dr. W. Č., in: Der Falke 23, 1976, s. 355; E. Opatrný – F. Petruška, Dějiny české zoologie, 1998, s. 86; A. Stollmann, Storočnice ornitológov, na ktorých sa nezabúda, in: Vlastivedný zborník Považia 22, 2004, s. 163n.; Z. Veselovský, Za doc. Dr. W. Č., in: Vesmír 54, 1975, s. 279; týž, In memoriam Doc. Dr. W. Č., in: Věstník České zoologické společnosti 40, 1976, s. 1n. (foto); týž, Významná ptačí území ČR, 1995, s. 5n.; týž, Doc. Dr. W. Č., in: Zprávy České společnosti ornitologické 61, 2005, s. 50n.

Karel Hudec