Verze z 1. 3. 2015, 14:05, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (ČERNOHOUZ_Jan_Nepomuk_31.1.1836-8.8.1919)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ČERNOHOUZ Jan Nepomuk 31.1.1836-8.8.1919

Z Personal
Jan Nepomuk ČERNOHOUZ
Narození 31.1.1836
Úmrtí 8.8.1919
Povolání

49- Náboženský nebo církevní činitel 50- Náboženský publicista

63- Spisovatel


Jan Nepomuk ČERNOHOUZ